Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

KHI BỌN THIẾU DHA "BÌNH LOẠN"Ngày 04/5/2018 đồng loạt các báo trong nước đăng tải một ý kiến của ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương tại Hội thảo khoa học quốc tế "Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 ngày sinh Các Mác. Theo đó, tại Hội thảo ông Thắng cho rằng, "những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn như cách mạng công nghiệp 4.0 cần được soi sáng bằng tư tưởng của Mác.

Có ý kiến cho rằng, trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0, sứ mệnh lịch sử hiện nay không còn thuộc về giai cấp công nhân mà là thuộc về một số tầng lớp, giai cấp khác, thậm chí là thuộc về người máy... Tuy nhiên, theo ông Thắng, nhờ lý luận Mác, chúng ta thấy rõ, dù nền sản xuất hiện đại được tự động hóa, nhưng xét về nội dung kinh tế thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội".

"Soi sáng Cách mạng 4.0 bằng tư tưởng của Các Mác", với ý nghĩa và tính liên quan của nó đã được rất nhiều báo sử dụng và đăng tải. Và xin thưa, tiêu đề này cũng đã phản ánh chân thực và đúng đắn nội dung phát biểu quan trọng này của người đứng đầu Hội đồng lí luận Trung ương.

Điều đáng nói là với một mệnh đề dễ hiểu như thế thì cách hiểu sẽ rất dễ thống nhất, những ai quan tâm sẽ rất dễ đi đến điểm chung duy nhất. Tuy nhiên, trong khi đại đa số những người tiếp cận đều hiểu. Đều biết rằng, ông Thắng đang sử dụng chính nền tảng của chủ nghĩa Mác (do Các Mác viết ra) và đem nó đối chiếu, đối diện với cuộc Cách mạng 4.0 mà Chính phủ ta và thế giới đang tích cực thực hiện. Nghĩa là, ông Thắng đang lấy cái bất biến, cái đã được định hình và công nhận để làm sáng rõ hơn một thứ nền tảng gắn liền với thời đại... thì một số vẫn cố tình hiểu lệch đi.

KHI BỌN THIẾU DHA "BÌNH LOẠN"

Họ đặt ra những câu hỏi kiểu như: "Các Mác thì biết đ gì về cách mạng 4.0 mà soi với chả rọi" (Theo FB Nguyễn Tường Thụy) hay "Anh Thắng ơi, Cụ Mác thiên tài thật, nhưng đừng bắt Cụ phải chỉ đạo cả cái 4.0 này! Khổ Cụ lắm! Cụ 200 tuổi rồi, tha cho Cụ quả này đi anh?" (theo FB Phạm Xuân Cần).

Vả lại, nếu chưa bàn đến chuyện câu chữ thì những kẻ như ông Thụy, ông Cần hoàn toàn quên mất rằng: Mọi chế độ đều có nhu cầu tự thân là tự bảo vệ mình. Ông Thắng với tư cách và sứ mệnh là người tiếp nối và làm cho nền lí luận chủ nghĩa cộng sản thêm phong phú và đa dạng, làm sống dậy những nguyên tắc của chế độ. Đó là điều mà trên cương vị Chủ tịch Hội đồng lí luận Trung ương ông ta phải thực hiện. Nói cách khác, đó là điều dễ hiểu và không nên lấy đó để mỉa mai, bêu rếu!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét