Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Ý KIẾN HỒ ĐỒ


Cứ mỗi lần Quốc hội Việt Nam tiến hành các kỳ họp để bàn bạc những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng của đất nước thì một số đối tượng cơ hội, bất mãn được sự “bơm mớm” của các thế lực thù địch nước ngoài lại “ông ổng” thi nhau ca bài cũ rích. Lần này, thời gian, nội dung, lịch trình làm việc của Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng thì họ hồ đồ cho rằng: kỳ họp lần này “không giải quyết được vấn đề gì”, “chỉ là hình thức”. 

Ý KIẾN HỒ ĐỒ

Đặc biệt, lần này Quốc hội chỉ họp 20 ngày thay cho một tháng như thường kỳ, đã bị họ quy chụp là vì Đảng đã chỉ đạo né tránh nhiều vấn đề nóng, rút nhiều dự án luật và nhiều vấn đề nhạy cảm. 

Thật là nực cười!

​Theo thông báo, kỳ họp thứ năm là kỳ họp ngắn nhất trong nhiều năm trở lại đây là do khách quan, vì có tới 4 dự án luật được rút khỏi dự kiến chương trình để hoàn thiện và rút các báo cáo công tác của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Việc rút ngắn này là phù hợp với thực tiễn, giúp Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn chứ không phải vì một sự chỉ đạo nào cả. 

Trong thời gian 20 ngày, Quốc hội dành tới 12 ngày để xem xét, thông qua 08 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 08 dự án luật khác, nghĩa là dành tới 60% thời gian để làm luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng, như: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi), v.v. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Đây là một trong những vấn đề rất nóng và bức xúc, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Như vậy, với nội dung làm việc trên của Quốc hội, không thể nói kỳ họp lần này “không làm được gì cả” hay né tránh những vấn đề nóng bỏng như những thông tin xuyên tạc.

Tại kỳ họp lần này, có nhiều đổi mới, nhất là đổi mới hoạt động chất vấn theo phương châm hỏi ngắn đáp gọn. Thời gian để mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là 01 phút và sau khi ba đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người được chất vấn phải trả lời ngay, thời gian dành cho mỗi lần trả lời câu hỏi của mỗi đại biểu là 03 phút, tổng thời gian trả lời cả ba đại biểu là 9 phút. Việc cải tiến, đổi mới này nhằm giảm thời gian thảo luận tại tổ để tăng thời gian thảo luận tại hội trường (ba ngày) và tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động, tạo nên không khí đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của Quốc hội. 

Việc bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp nhiều hơn các phiên họp toàn thể của Quốc hội, trong đó có những nội dung lần đầu tiên được thảo luận tại hội trường như báo cáo của các ngành tư pháp; báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng,… được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân. Như thế không thể nói là “hình thức” như ai đó đơm đặt.

​Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước được thể hiện ngay trong nghiên cứu, đổi mới việc bố trí chương trình làm việc của Quốc hội; được thể hiện rõ trong những ngày làm việc vừa qua của Quốc hội tại hội trường, được công khai trên các phương tiện truyền thông để nhân dân theo dõi. Điều đó cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. 

Đó là sự thật! Tự nó bác bỏ mọi ý kiến hồ đồ, hòng xuyên tạc vai trò của Quốc hội.

TV

0 nhận xét:

Đăng nhận xét