Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn


Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký Quyết định số 1261/QĐ-CTN ngày 23/7/2018 về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Ông Trương Minh Tuấn.
Quyết định ghi rõ: Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16/7/2018.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét