Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Lịch chính thức các ngày lễ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Lịch chính thức các ngày lễ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

1. Dịp Tết Dương lịch: Người lao động được nghỉ liền 4 ngày. Cụ thể, nghỉ từ thứ bảy, ngày 29.12.2018 đến hết thứ ba, ngày 01.01.2019; đi làm bù vào thứ bảy, ngày 05.01.2019.

2. Dịp Tết Âm lịch: Người lao động được nghỉ liền 9 ngày. Nghỉ từ thứ bảy, ngày 02.02.2019 đến hết chủ nhật ngày 10.02.2019.

3. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5): Công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai ngày 29.4.2019 đến hết thứ tư ngày 01.5.2019, đi làm bù vào thứ bảy, ngày 04.5.2019. Như vậy, dịp này công chức, viên chức nghỉ liền 5 ngày từ thứ bảy ngày 27.4.2019 đến hết thứ tư ngày 01.5.2019.

4. Dịp Quốc Khánh 02.9.2019, nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, thì người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy ngày 31.8.2019 đến hết thứ hai ngày 02.9.2019.

Lịch chính thức các ngày lễ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Thông báo cũng nên rõ, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.
Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Cũng theo Bộ LĐTBXH, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét