Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

DẠY SỬ VÀ HỌC SỬ Ở VIỆT NAM SAO PHẢI THAM KHẢO TÊN TAY SAI TRẦN TRỌNG KIM

Sau buổi hội thảo kỳ lạ về nền cộng hòa và các giá trị Cộng hòa của miền Nam Việt Nam, một số kẻ phản động lưu vong đã đưa ra ngu kiến là nên tham khảo Trần Trọng Kim cho cách dạy sử và học sử. Tất nhiên, ngu ý này của đám dân chủ có vẻ rất thuyết phục với tình trạng học lịch sử hiện nay ở Việt Nam nhưng vấn đề lại ở chỗ cách dạy sử, học sử xuất phát từ một kẻ bù nhìn làm tay sai cho giặc ngoại xâm.
DẠY SỬ VÀ HỌC SỬ Ở VIỆT NAM SAO PHẢI THAM KHẢO TÊN TAY SAI TRẦN TRỌNG KIM
Trần Trọng Kim là tác giả của cuốn sách Việt Nam Sử lược được sử dụng để giáo dục tại chế độ Mỹ Ngụy mang tên Việt Nam Cộng hòa, đây là kẻ cầm đầu chính phủ bù nhìn làm tay sai cho thực dân Nhật xâm lược và chính phủ phản bội dân tộc này chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn từ ngày 17/4/1945 đến 23/8/1945.
Tư tưởng lịch sử của Trần Trọng Kim là cái nhìn thiển cận thân tư bản, ủng hộ Việt Nam nên theo mô hình kinh tế - chính trị - xã hội của các nước Tây phương, thậm chí còn cho rằng việc Pháp xâm lược Việt Nam vào thế kỷ XIX là để giành quyền thống trị ở Việt Nam, giúp dân tộc Việt Nam. Tư tưởng bán nước thấm nhuần vào đầu óc của Trần Trọng Kim rồi thì việc dạy sử và học sử sẽ bị biến tướng theo ý thức hệ như vậy thôi. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước sẽ chỉ còn là những trang giấy ca tụng tư bản, ngợi khen việc xâm lăng của các thế lực ngoại xâm.
Các đối tượng phản động lưu vong đòi học theo Trần Trọng Kim bởi cái tư tưởng “độc lập dân tộc không phải là vấn đề quan trọng nhất mà là phát triển dân tộc”, tức là không coi trọng chủ quyền quốc gia mà chỉ nhăm nhe vào lợi ích kinh tế, chúng có thể bán nước cho bất cứ quốc gia nào có thể đầu tư phát triển Việt Nam. Giá trị về sự độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ lại bị những kẻ tị nạn bôi bác với lời lý giải bất hợp lý: “bởi vì nếu anh độc lập về chính trị mà không phát triển dân tộc thì độc lập đó cũng là giả vì sớm muộn gì anh cũng trở lại như cũ”.
Đúng là thực trạng dạy sử và học sử hiện nay ở Việt Nam đang có vấn đề nan giải cần tập trung giải quyết nhưng thà không biết còn hơn là có cái nhìn sai lệch về sự thật lịch sử nước nhà. Nếu dạy sử hay học sử theo Trần Trọng Kim thì mọi thế hệ người dân Việt Nam mãi là nô lệ, là thuộc địa của các quốc gia tư bản. Những kẻ này không hiểu thế nào là sự thật lịch sử, thế nào là cái giá của sự tự do mà cha ông ta đã đánh đổi bằng máu xương để giữ lại cho con cháu ngày này. Hàng vạn thế hệ con em dân tộc Việt Nam sẽ không đánh đổi chủ quyền quốc gia, tự do, dân chủ lấy bất kỳ lợi ích nào./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét