Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Tôi Chỉ Sợ....

TÔI CHỈ SỢ...
Tôi Chỉ Sợ....
"Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ, làm cho đồng bào mất lòng tin với chế độ, Nhà nước và Đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy, vì trước mắt đồng bào, họ là Đảng và Nhà nước. Kẻ thù hàng ngày nói xấu chúng ta, đồng bào ta không mắc lừa. Người của ta làm hại cách mạng là nguy hiểm nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin chúng ta. Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại".
***************
(Trích: Lời Bác căn dặn cán bộ, Báo Nhân Dân đăng ngày 19/8/1997; Sau này được in lại trong cuốn "Nhân Dân, Tuyển tập các tác phẩm đoạt giải báo chí Hội nhà báo và giải báo chí quốc gia", NXB CTQG - ST, tr 11, 12).
P/S: Những lời căn dặn của Bác càng có ý nghĩa trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn của Đảng hiện nay💖💖💖

0 nhận xét:

Đăng nhận xét