Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

KHÔNG QUAN TÂM HAY “PHI CHÍNH TRỊ”?

Trong những năm qua, tờ báo “Tuổi trẻ” có rất nhiều sai phạm trong hoạt động, đã vài lần đình bản một thời gian, kiểm điểm, xem trách nhiệm của Tổng Biên tập; nhiều lần Báo phải đính chính, xin lỗi độc giả...
Hình ảnh có thể có: 1 người
Nhưng sau đâu lại hoàn đó. Từ năm 2014 đến nay báo có nhiều bài đăng theo tôi là không theo định hướng tư tưởng; nhiều bài lấy thông tin không chính thống, nguồn tin từ nước ngoài không qua kiểm định; có bài đăng không theo quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; đánh nhoà ranh giới đấu tranh giai cấp, mục tiêu, lý tưởng đấu tranh của dân tộc ta, lẫn lộn ta- bạn- thù...


Đã có rất nhiều thông tin phản ánh trong xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... Song, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TT&TT chưa nhận thấy trách nhiệm định hướng, quản lý Nhà nước của mình, không hề có động thái nhắc nhở, chấn chỉnh... tờ báo trên.

Ngày hôm qua, ngày 19/8, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công. Chúng ta thấy trên tất cả các phương tiện thông tin, truyền thông, các báo, truyền hình đều rực đỏ, dành phần lớn thời lượng để tuyên truyền, tôn vinh, tự hào về trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc ta...

Riêng báo Tuổi trẻ, không biết là không quan tâm, quên hay cố ý không hề đả động gì đến ngày truyền thống vĩ đại này. Báo lại dành một phần lớn dung lượng trên trang 1 nói về cách “trị tin nhắn, cuộc gọi rác”... Có người nói rằng Tổng Biên tập, Ban Biên tập báo không quan tâm, hoặc quên...

Riêng theo cá nhân tôi: Đây là biểu hiện “phi chính trị” của Báo Tuổi trẻ?!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét