Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

THẤY GÌ QUA NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG

Vẫn như thường lệ, mỗi khi đất nước có những sự kiện trọng đại, đặc biệt thời gian gần đây, khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị lại ra sức chống phá bằng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt, như: Xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà đất nước ta đã đạt được; có những bình luận vô căn cứ về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng; xuyên tạc tình hình Biển Đông và kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc… Vậy bản chất vấn đề này là gì?


Trước tiên khẳng định: Đây là những thủ đoạn đê hèn, cũ rích, nhưng vô cùng nham hiểm; mục đích của các thế lực thù địch, phản động là reo rắc hoài nghi và làm cho quần chúng nhân dân mất niềm tin vào Đảng, dẫn đến xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, chúng lợi dụng tình hình Biển đông để kêu gọi biểu tình, nhằm gây rối loạn xã hội; chống Trung Quốc thực ra chỉ là cái cớ, nhưng âm mưu sâu xa của chúng nhằm thực hiện ý đồ bài Trung, tẩy chay Trung Quốc để phá hỏng mối quan hệ ngoại giao và gây thiệt hại cho việc giao thương kinh tế, hàng hoá của nhân dân hai nước.
Sở dĩ có nhận định trên, bởi như chúng ta đã biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đạt được những kết quả khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng cao, ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày được nâng lên. Điển hình như đại dịch Covid - 19, Việt Nam là nước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tỷ lệ chữa khỏi cao được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận và thế giới ngưỡng mộ. Những thành tựu đó rất quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước; từ đó đã khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ.
Để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự hoà bình của đất nước mà cha ông ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành lại được, mỗi người dân Việt Nam hãy nâng cao tinh thần yêu nước, cảnh giác trước mọi thông tin, đoàn kết cùng nhau, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam
Trước mắt là chúng ta hãy thắt chặt đoàn kết, cùng nhau bảo vệ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/01/2021 - 02/02/2021 bởi thành công của Đại hội chính là mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét