Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

TIẾN LÊN VIỆT NAM

39 chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Trường Y tế Công cộng, NIHE và hơn 1.000 giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được huy động tham giam hỗ trợ chống dịch. Các bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai cũng đã đến Hải Dương để hỗ trợ điều trị bệnh nhân.


Một bệnh viện dã chiến đang được cấp tốc thành lập ở Chí Linh - tâm dịch tại Hải Dương. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng tham gia bệnh viện điều trị Covid-19 Chí Linh sẽ được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.
Tổng số mẫu lấy trong ngày 28/1 khoảng 2.000, chia cho 4 phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và NIHE xét nghiệm liên tục suốt ngày đêm.
Lúc này, mọi sự chú ý đang dồn về Hải Dương. Đại dịch đang và sẽ tiếp diễn, ngày mai, ngày kia sẽ còn phát hiện thêm các ca dương tính nhưng với sự đồng hành, chung sức từ người dân, cộng đồng cả nước, Hải Dương sẽ vững tin vượt qua cuộc chiến chông gai, chiến thắng dịch bệnh. Chúng ta đã 3 lần chiến thắng đại dịch thì lần thứ 4 này sẽ không có gì cản bước chúng ta tiến lên cả.
Chỉ cần đồng lòng, nhân dân cả nước sẽ không để Côvy bắt nạt bất kỳ 1 thành phố nào, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Đà Nẵng đã làm được rồi thì Hải Dương nhất định cũng sẽ làm được... CỐ LÊN!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét