Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

NHỮNG KẺ “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ”

Sau sự kiện quân đội Myanmar đảo chính chính quyền và tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, các quốc gia trên thế giới đều lên án hành vi vi phạm các nguyên tắc quốc tế này. Ở trong nước, người dân Myanmar đã tiến hành tuần hành phản đối cuộc đảo chính. Có thể khẳng định: cuộc đảo chính của quân đội Myanmar đã khiến cho đất nước ngày càng chia rẽ và bất đồng sâu sắc, đồng thời kinh tế Myanmar bị kéo lùi gần thập kỷ.
Đối với Việt Nam, điều đáng lo ngại hơn là một số người cố tình không nhìn nhận sự thật khách quan đó để tiến hành kêu gọi biểu tình, tuần hành như Myanmar, tiến hành phong trào “Tôi thách ĐCSVN như Myanmar”. Có thể kể đến như Nguyễn Quang A đang bất mãn, Nguyễn Văn Túc đang tha phương cầu thực đang tìm kiếm cơ hội về Việt Nam hay Bùi Thanh Hiếu ở nơi xó xỉnh nào đó nhưng phân tích, bình luận như một chính trị gia thứ thiệt. Họ có vì lợi ích của người dân Việt Nam hay đang phục vụ cho lòng tham cá nhân của mình?


Ucraina, Tunisia, Ai Cập… và hàng loạt các nước khác sau cái gọi là “cách mạng” đều có một kịch bản chung: nội bộ chia rẽ sâu sắc, bạo lực xảy ra liên miên, kinh tế sa sút, đời sống xã hội người dân ngày càng nghèo đói. Những lời hứa hão huyền của các chính trị gia hay các tổ chức quốc tế đều tan như “bong bóng xà phòng” sau các cuộc đảo chính. Hậu quả của các cuộc bạo động, đảo chính đều do người dân sở tại gánh chịu. Đó là điều hiện nay người dân Myanmar đang nhìn thấy rõ và không thể tránh khỏi. Liệu người dân Việt Nam có mong muốn đất nước như thế này là hòa bình, ổn định, cuộc sống no đủ như bây giờ?
Nguyễn Quang A, Bùi Thanh Hiếu và còn nhiều người nữa đều có một chiêu bài: mang danh nghĩa “vì lợi ích dân tộc Việt Nam” để kích động gây rối, bạo động. Đó là những kẻ mang trong mình những ý đồ đen tối, ý thức bất mãn sâu sắc, tài năng hạn chế nhưng luôn ảo tưởng về chính bản thân mình. Họ gieo rắc chủ nghĩa vị kỷ cá nhân, tầm nhìn hạn hẹp để đạt được mục đích đó.

Đó chính là những người “cõng rắn cắn gà nhà” mà mỗi người dân Việt Nam hết sức cảnh giác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét