Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

THẾ MỚI LÀ ĐẶC BIỆT!

Có lẽ vì Đại hội Đảng thành công ngoài mong đợi với sự đắc cử của Cụ Tổng nhà ta nên đám rân chủ, phản động và mấy tờ báo nước ngoài không mấy thiện chí vẫn còn tỏ ra hậm hực. Từ nhắc tới sức khỏe của Cụ, cho rằng Cụ ham quyền cố vị cho đến bây giờ là ngồi soi lại quy định của Đảng để tạo cách nói uy tín nhất cho dân tin. Chuyện chẳng cần đề cập đến làm gì nếu một số người Mỹ nói tiếng Việt đọc điều lệ Đảng không hiểu hay điều lệ Đảng chưa dịch sang tiếng Anh để phóng viên nước ngoài nghiên cứu nhưng có nhiều người ngay ở trong nước, có học thức lại hùa theo luận điệu trên.


Tưởng rằng mình thông minh và có nghiên cứu, các vị dẫn điều 17 : "Ðồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp" xong chốt điều 47 : "Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng". Từ đó kết luận từ Cụ Tổng cho đến Đại hội đều đã bỏ qua, vi phạm điều lệ Đảng.
Nhưng một là các vị nghiên cứu chưa tới nơi tới chốn, hai là cố tình hiểu sai, lờ đi những quy định khác trong điều lệ đảng. Chắc họ quên "Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc " và chỉ có Đại hội Đảng mới có quyền sửa điều lệ. Vậy các vị thử hỏi tại sao Đại hội Đảng không sửa điều lệ để cho phù hợp với tình hình thực tiễn là Cụ Tổng sẽ tiếp tục làm nhiệm kỳ thứ 3 để khỏi phiền các anh xuyên tạc, chống phá.
Bởi đơn giản, để đi đến giới thiệu Cụ Tổng làm thêm nhiệm kỳ nữa, tại các Hội nghị TW 13, 14, 15, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn thảo rất kỹ lưỡng và bỏ phiếu thông qua giới thiệu Cụ Tổng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hai trường hợp nhân sự đặc biệt trong Đại hội lần này. Đặc biệt ở đây không chỉ còn dừng lại ở tuổi tác mà còn ở nhiệm kỳ. Khi uy tín, khả năng lãnh đạo của Cụ Tổng được các ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Khi giới thiệu ra Đại hội, các vị Đại biểu không muốn chỉ vì trường hợp của Cụ Tổng mà sửa lại điều lệ Đảng vì điều lệ Đảng mang tính ổn định, lâu dài. Còn nếu sau Cụ Tổng, mà còn đồng chí lãnh đạo nào hội đủ tài năng, đức độ và uy tín như Cụ thì Đại hội sẽ cho phép giữ 3 nhiệm kỳ và nếu thấy cần thiết thì sửa đổi điều lệ.
Nói túm lại, Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, ngay điều lệ Đảng cũng nằm dưới quyết định của Đại hội. Mà Cụ Tổng lớn tuổi, giữ nhiệm kỳ thứ 3 thế mới gọi là đặc biệt chứ không gọi làm gì. Và nên nhớ rằng, Bác Hồ đã dạy điều gì tốt cho dân thì ta làm. Vậy thôi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét