KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Hiển thị các bài đăng có nhãn không chắc thắng không đánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn không chắc thắng không đánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọiCách đây 64 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy, đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, ngày 07/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc toàn thắng.

Kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tại Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh dấu bước phát triển mới của nhân dân Việt Nam và thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọi
Ngày 7.5.1954 lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc hầm Tướng Đờ-Cát
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Mốc son chói lọi
Quân viễn chinh Pháp ra hàng quân đội Việt Nam.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại, chứng minh một chân lý của thời đại: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược, nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ La-tinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của chiến tranh nhân dân, của LLVT nhân dân, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam làm nòng cốt, luôn trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.
Đánh giá về ý nghĩa, tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng ta từng khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sự kế thừa, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.

Trong thế kỷ 20, truyền thống đó, sức mạnh đó được nhân lên, trước hết nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ta đã đề ra đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến đúng đắn - yếu tố quyết định để chúng ta chiến thắng quân đội viễn chinh Pháp - một đội quân thực dân đế quốc nhà nghề, từng chiến thắng và áp đặt sự cai trị ở nhiều nơi trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ cho thấy, Đảng ta có chủ trương chiến lược quân sự đúng đắn, nghệ thuật chiến dịch, chiến đấu tài tình.

Trong xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội Nhân dân Việt Nam và các LLVT nhân dân. Lực lượng đó đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Bộ Tổng tư lệnh tối cao.

Việc phát huy sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân thể hiện trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. Chúng ta đã thực hiện tốt chủ trương: Mỗi người dân là một chiến sĩ, cả nước trở thành hậu phương, cả nước là chiến trường, nhằm đánh tiêu hao, tiêu diệt, căng kéo quân chủ lực Pháp.

Đó còn là nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh, lấy trường kỳ kháng chiến để đánh bại ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh của quân Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng trong những thời điểm có ý nghĩa quyết định của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng như trong trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua khảo sát thực tế chiến trường, lấy ý kiến dân chủ của cán bộ lãnh đạo trong Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch và cố vấn nước bạn, đã đề xuất Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy đi đến quyết định lịch sử:


Thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh, sang đánh chắc, tiến chắc. Quyết định đó cũng là thể hiện sự chỉ đạo hết sức cụ thể của Bác Hồ: “Trận này hết sức quan trọng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh!”


Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”

Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho sức mạnh dân tộc ta được tăng cường bằng sức mạnh của thời đại.

Chúng ta đã tranh thủ được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của các nước bạn bè, đặc biệt là các nước XHCN, trực tiếp là của Liên Xô, Trung Quốc… góp phần tăng cường sức mạnh chính trị, tinh thần, vật chất để chúng ta giành thắng lợi quyết định tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Để có chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, cùng với tinh thần chiến đấu ngoan cường, quả cảm của bộ đội ta tại mặt trận, một yếu tố hết sức quan trọng là tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” của toàn dân, toàn quân ta.

Chiến thắng Điện Biên Phủ có sự phối hợp của các chiến trường cả nước, bằng các cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, từ Tây Bắc, Việt Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, chiến trường Tây Nguyên và cả bên nước bạn Lào, Cam Pu Chia, góp phần “chia lửa” với Điện Biên Phủ, căng kéo quân địch ra, không cho chúng tập trung binh lực, vật lực chi viện cho tập đoàn cứ điểm.

Để chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động tối đa sức mạnh của hậu phương, của hậu cần nhân dân. Hàng chục vạn dân công, thanh niên xung phong được huy động vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Yên Bái, Phú Thọ… lên Tây Bắc.

Ở hậu phương, Đảng, Nhà nước ta thực hiện chính sách giảm tô, cải cách ruộng đất, mang lại quyền lợi chính đáng cho gia đình, hậu phương bộ đội, dân công, thực sự tăng thêm niềm tin, sức mạnh của mọi người, ở cả hậu phương và tiền tuyến… tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn chiến thắng quân thù.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của chiến tranh nhân dân, của LLVT nhân dân, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam làm nòng cốt, luôn trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định, trong chiến tranh, yếu tố con người là quyết định, trong đó nhân tố chính trị tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng và là ưu thế tuyệt đối của chúng ta trước kẻ thù xâm lược.

64 năm đã trôi qua, ý nghĩa, bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ còn truyền lại mãi đến hôm nay và mai sau. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chủ động nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thử thách, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.