KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Hiển thị các bài đăng có nhãn CẢNH BÁO KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CẢNH BÁO KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG - TIẾNG CHUÔNG CẢNH TỈNH, CẢNH BÁO KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam. Đảng ta xác định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Đây vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là vấn đề có tính quy luật của nhận thức, vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên con đường đi lên CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân ta. Đồng thời, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “gốc dễ”, cội nguồn và là nguyên nhân sâu xa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn trong và ngoài nước lại không nghĩ như thế; họ đã và đang dùng mọi thủ đoạn, sử dụng “trăm phương, nghìn kế” để bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; vu cáo, buộc tội, quy kết Đảng ta bảo thủ, trì trệ, sai lầm mang tính hệ thống; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là “kéo lùi lịch sử”, “làm cho Việt Nam tụt hậu”, v.v... Ở ngoài nước, các thế lực thù địch triệt để khai thác, sử dụng không gian mạng với “các chiêu trò phản cảm” để công kích, bôi nhọ, phủ định sạch trơn giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, hạt nhân hệ tư tưởng vô sản. Điều dễ nhận diện nhất là các thế lực thù địch, phản động ngoài việc cố tình “hạ bệ” chủ nghĩa Mác - Lênin, đang tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm hạ thấp giá trị, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh “sao chép tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin” và tư tưởng của các bậc tiền bối; “Hồ Chí Minh không có tư tưởng riêng” hoặc có thì đó là tư tưởng dân tộc hẹp hòi, không có hệ thống; thậm chí có một số người đã “tuyệt đối hóa” vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến nghị với Đảng ta nâng tầm tư tưởng Hồ Chí Minh thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh. Theo họ, cách làm này là để nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; thậm chí đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, là “con đường tẩy sạch chủ nghĩa Mác - Lênin ra khỏi đời sống tinh thần xã hội Việt Nam” mà thực chất là phủ nhận cả chủ nghĩa Mác - Lênin lẫn tư tưởng Hồ Chí Minh, dọn đường cho ý thức hệ tư sản tràn vào Việt Nam.
Từ đó, họ phủ nhận tính hợp pháp, tính chính danh, chính đáng của Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các văn kiện của Đảng; phủ nhận vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đảng ta cầm quyền, lãnh đạo là không hợp hiến bởi do nội bộ Đảng tự bầu cho nhau chứ không phải nhân dân bỏ phiếu, tín nhiệm, bầu lên; con đường đi lên CNXH của Việt Nam là “vết xe đổ của Liên Xô”, là hết sức sai lầm, đã và đang cản trở lịch sử, vi phạm quy luật khách quan nên tất yếu Đảng sẽ thất bại, v.v... Ở trong nước, một số người thiếu thiện chí, có có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta, đã ngụy tạo bằng cách viết “tâm thư”, “kiến nghị” gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiến nghị Đảng bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ giữ lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên cớ, lý do họ đưa ra thì nhiều, song chủ yếu là do chủ nghĩa Mác - Lênin là “học thuyết ngoại lai”, “không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam”; từ đó thừa nhận hệ tu tưởng tư sản là “mốt”, “hợp thời”, cần đưa vào Việt Nam. Họ cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin quá cũ, lỗi thời; đã là của quá khứ nên rất lạc hậu, không phù hợp với diễn tiến của thời đại cách mang công nghiệp 4.0 nên cần dứt khoát loại bỏ. Họ cho rằng, C. Mác và V.I. Lênin sống ở thời đại khác, cách chúng ta hàng thế kỷ và không có học thuyết, lý luận nào sống mãi nên không thể lấy quan điểm của người “đã chết” để làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của “những người đang sống”, không thể lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm phương châm chỉ đạo hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam thời nay. Hơn thế, họ còn cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin chẳng qua chỉ là “sự sao chụp phép biện chứng của Hêghen, chủ nghĩa duy vật nhân bản của Phoiơbắc” và “quan điểm của chủ nghĩa dân túy ở Nga”… Chúng đã quy kết, vu cáo Đảng ta cản trở tiến bộ xã hội, đòi thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng tư sản và cho rằng: Thời nay, xây dựng chủ nghĩa tư bản là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn bởi tính ưu việt của nó, nhất là nền công nghiệp tiên tiến đã được kiểm nghiệm trên thực tế, qua nhiều thế kỷ. Điều đáng tiếc, cần phê phán là, một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân có nhận thức mơ hồ, không phân biệt đúng, sai về bản chất, tính chất của thời đại, mối quan hệ biện chứng giữa nội dung thời đại với nội dung của từng giai đoạn, nhất là giai đoạn hiện nay đã tán đồng, tán dương các quan điểm sai trái ấy, ngộ nhận “sự tốt đẹp của chủ nghĩa tư bản, của phương Tây”.
Tình hình trên cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dù bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, song đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, chống đến cùng hệ quan điểm sai trái để bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có thành công hay không, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc có đạt được hay không; bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân có đạt được hiệu quả hay không, tất cả phụ thuộc vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó thắng lợi của cuộc chiến đấu chống “giặc ngoại xâm và giặc nội xâm” do Đảng lãnh đạo và cả hệ thống chính trị Việt Nam đang vào cuộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự cảnh báo, cảnh tỉnh về mối đe dọa, các nguy cơ đối với dân tộc không thể xem thường/.