KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Hiển thị các bài đăng có nhãn thành lập Đảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thành lập Đảng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

VỮNG BƯỚC DƯỚI LÁ CỜ VINH QUANG CỦA ĐẢNG


Ngày 03/02/1930, giữa đêm đen nô lệ của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, thắp lên ánh sáng niềm tin cho công cuộc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Đảng là sự kết hợp của chủ nghĩa yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và chủ nghĩa Mác - Lê-nin do lãnh tụ kính yêu Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện từ những ngày đầu tiên còn trong trứng nước. Đảng là sự lựa chọn của dân tộc qua thực tế khắc nghiệt của cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Đảng là sự lựa chọn khách quan của lịch sử để trở thành người lãnh đạo duy nhất công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu nhà.

VỮNG BƯỚC DƯỚI LÁ CỜ VINH QUANG CỦA ĐẢNG

Ở tuổi 15, với năm nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đánh đổ thực dân Pháp, quân phiệt Nhật Bản và ách thống trị phong kiến, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong thế nước “ngàn cân treo sợi tóc” với những khó khăn chồng chất của một chính quyền non trẻ, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững tay chèo lái, tranh thủ thời cơ để duy trì hòa bình, dưỡng sức dân, chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ.
Chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng không gì thuyết phục hơn cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh vô địch của nhân dân, của đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng khơi dậy và tổ chức. Điện Biên Phủ còn là đòn đánh cuối cùng quyết định, kết liễu số phận của chủ nghĩa thực dân cũ, là đột phá khẩu mở ra cơ hội và động viên thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giải phóng, tự cứu lấy mình.
Dường như lịch sử nhân loại nửa cuối thế kỷ XX đã chọn dân tộc ta là điểm tựa thử thách cho lương tri con người, làm người chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến đấu chống lại cái ác và thói cường quyền đế quốc. Những hy sinh gian khổ của 9 năm kháng chiến trường kỳ chỉ mới mang lại hòa bình cho một nửa đất nước, nửa miền Nam ruột thịt còn nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta bình tĩnh, tự tin bước vào một thời kỳ mới, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.
Chiến thắng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 đã viết nên một trong những trang sử tươi thắm rực rỡ nhất của dân tộc ta, chôn vùi chủ nghĩa thực dân mới, đuổi sạch bóng quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Đây là chiến thắng của lòng quả cảm, đức hy sinh, trí thông minh, tinh thần yêu nước, đoàn kết đồng lòng của dân tộc, được Đảng, Bác Hồ khơi dậy, tổ chức và rèn luyện thành lực lượng bách chiến, bách thắng. Đây cũng là chiến thắng của xu thế thời đại, của tình đoàn kết giúp đỡ của các nước anh em, của các lực lượng yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn thế giới!
Từ đống đổ nát do những tàn phá của cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 30 năm, dân tộc ta lại bước vào một thời kỳ thử thách mới. Đi ra từ thế nước có chiến tranh, Đảng bắt tay vào sự nghiệp mới mẻ - lãnh đạo công cuộc xây dựng cuộc sống mới và phát triển kinh tế - xã hội. Cho dù nơi biên giới phía Nam, phía Bắc còn chưa yên, cho dù cuộc sống của người dân còn bữa no, bữa đói, cho dù trên thế giới còn có những thế lực chống phá, bao vây cấm vận hòng xóa sổ những thành tựu cách mạng mà dân tộc ta đã giành được bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình, nhưng chúng ta đã đứng vững, đã vượt lên mọi khó khăn thử thách để đi tiếp con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và từ trong những khó khăn thử thách đó, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình, nhận thức được những hạn chế, khiếm khuyết và mở ra một hướng đi mới, đúng đắn cho dân tộc. Hướng đi đó chính là đường lối “đổi mới” được Đại hội lần thứ VI của Đảng hoạch định và lãnh đạo toàn dân thực hiện.
Qua 25 năm thực hiện đường lối “đổi mới” của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Thắng lợi của công cuộc “đổi mới” lại một lần nữa thể hiện sức mạnh văn hóa tiềm ẩn của dân tộc, tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam. Hơn thế nữa, đó là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, minh chứng cho vai trò và năng lực lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển nền kinh tế.
Tám mươi chín năm có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã đi những bước đi thần kỳ trên con đường phát triển. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành chủ nhân xã hội, “có cơm ăn, có áo mặc, được học hành”. Từ một đất nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Từ một dân tộc lầm than, mất nước, chúng ta đã ngẩng cao đầu, tự hào là dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, trí tuệ và sáng tạo trong xây dựng, sánh vai với các dân tộc trên toàn thế giới./.