Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

MẤY VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Đấu tranh trên không gian mạng (KGM) là một “mặt trận” quan trọng để bảo vệ Tổ quốc XHCN. Bởi các thế lực thù địch, bao gồm phản động, cơ hội chính trị, xét lại lịch sử đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ (công nghệ số, Internet) để ngày đêm tung ra những luận điệu xuyên tạc, bôi đen chế độ ta; liên kết, hình thành các tổ chức đối lập, các thế lực “ngầm” để chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự tồn tại, phát triển các trang “đen” và hoạt động xuyên tạc, kêu gọi biểu tình, kích động bạo lực chống phá của chúng đã minh chứng cho nhận định này.

MẤY VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên KGM, Đảng, Nhà nước ta đã không chỉ coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục mà còn tiến hành các biện pháp chính trị - pháp lý để đấu tranh: Ban hành Luật An ninh mạng, thành lập các cơ quan, lực lượng chuyên trách như: Bộ Tư lệnh tác chiến KGM của Bộ Quốc phòng; Cục An ninh mạng của Bộ Công an... Để góp phần vào cuộc đấu tranh này, đã hình thành cộng đồng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên KGM. Sự tham gia đó của người dân có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp to lớn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Song do tính tự phát, thiếu tổ chức và do nhiều nguyên nhân khác, nhất là trình độ nhận thức chính trị, kinh nghiệm đấu tranh... dẫn đến hiệu quả chưa được như mong muốn, còn nhiều bất cập, hạn chế, thậm chí nửa vời...
Trước yêu cầu mới đặt ra, để sự tham gia đấu tranh của bà con yêu nước chân chính trên KGM đạt hiệu quả cao hơn, xin đề cập mấy vấn đề mang tính trao đổi, mong được bà con quan tâm, chia sẻ rộng rãi:
- Luôn nắm vững, nhất quán với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong mọi phát ngôn (bài nói, bài viết, comment). Vì vậy, cần nghiên cứu tìm hiểu nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật. Làm được điều này, kẻ xấu sẽ không có đất để xuyên tạc, quy chụp.
- Chấp nhận “dấn thân”, xác định hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng, cho dù có bị kẻ thù tìm mọi thủ đoạn đê hèn như khủng bố, đe dọa...
- Nêu cao đoàn kết, thống nhất, nhân ái, tương trợ giúp đỡ nhau trên tình giai cấp, tình đồng chí, đồng đội, bỏ qua những khác biệt đặc thù mang tính văn hóa vùng miền, địa phương, cá nhân.
- Nhạy bén, cảnh giác cao với những đánh phá phong trào yêu nước trên KGM, như:
+ Giả danh yêu nước, dùng tiền, vật chất mua chuộc dưới mọi hình thức, biến thành tay sai của chúng.
+ Giả danh yêu nước dưới vỏ bọc sử dụng avatar là hình ảnh biểu tượng cách mạng như hình lãnh tụ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc (cờ đỏ sao vàng) trong trang Facebook cá nhân hoặc khi livestream để lừa cộng đồng.
+ Rêu rao luận điệu bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, song cắt xén, xuyên tạc; dẫn bằng chứng thực nhưng suy diễn làm sai lệch bản chất. Thực chất là ngụy tạo, bôi đen chế độ.
+ Vin lý do quy định của luật pháp không cho phép thành lập hội nhóm để đánh phá các nhóm yêu nước tự phát của những người yêu nước đích thực liên kết với nhau nhằm tạo sức mạnh. Trong khi chúng lại ngấm ngầm liên kết chặt chẽ, hình thành các “tổ chức đối lập” ngầm, có tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, cung cấp tài chính, trang bị kỹ thuật để hoạt động phá hoại. Đây là chiêu trò cực kỳ nguy hiểm...
- Có phương thức đấu tranh hiệu quả:
+ Thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Không xa rời nguyên tắc chiến lược, đó là mục tiêu cách mạng, song luôn mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, tùy đối tượng, hoàn cảnh cụ thể.
+ Dựa vào tổ chức để đấu tranh. Đây là vấn đề mấu chốt bảo đảm cho sự thắng lợi, bởi không có tổ chức thì không có sức mạnh. Tổ chức để chúng ta dựa vào là tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội. Chúng ta cần tranh thủ sự định hướng từ các tổ chức chính danh đó, đồng thời đó là nơi chúng ta cung cấp thông tin khi phát hiện các “dấu hiệu” phản động, cơ hội chính trị giúp các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì thế cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể các cấp cần quan tâm thực sự đến cuộc đấu tranh của quần chúng yêu nước đích thực trên KGM, có giải pháp bảo vệ người đấu tranh, có kênh trực tiếp hoặc gián tiếp (đường dây nóng) để quần chúng kịp thời phản ánh.
+ Sử dụng ngôn ngữ đấu tranh cần chọn lọc, bảo đảm tính khoa học, tính chính trị và văn hóa để tránh kẻ thù quy kết, bởi cách mạng của chúng ta là “đạo đức và văn minh”.
Trên đây là mấy vấn đề xin trao đổi và mong được bà con yêu nước chân chính sẻ chia. Xin trân trọng! 

Nguyên Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét