Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

BÀN VỀ CHỮ "NGỤY" VÀ CHIẾN THẮNG 30/4


Càng gần ngày 30/4, trên mạng xã hội càng xuất hiện những bài viết về chế độ ngụy quyền Sài Gòn, cho rằng, chế độ VNCH không phải là ngụy quyền mà nó là chính quyền hoàn chỉnh, đối lập với nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong số các cá nhân ủng hộ quan điểm trên, không thiếu những kẻ mà trước đây là Đảng viên, ăn cơm chế độ XHCN. Tại sao họ ủng hộ quan điểm này? Bên cạnh việc ủng hộ một chế độ thây ma cách đây 45 năm, ý đồ sâu xa của họ là muốn thay đổi bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, từ chiến tranh vệ quốc trở thành cuộc “nội chiến”, “nồi da nấu thịt”.
Vậy VNCH là chính quyền hay ngụy quyền. Làm rõ vấn đề này, chúng ta phải hiểu rõ về chữ ngụy. Chữ “ngụy” đã được sử dụng từ rất lâu trong lịch sử Việt Nam, nhằm ám chỉ những chế độ, triều đình mang tính không chính danh, soán quyền, đoạt ngôi. Nhà sử học Trần Trọng Kim, trong cuốn sách “Việt Nam sử lược” đã viết: “Những người làm quốc sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm vua ra chính thống và ngụy triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, sáng lập ra cơ nghiệp, hai là được kế truyền phân minh, thần dân đều phục, ba là dẹp loạn yên dân thì cho là chính thống. Nhà nào, một là làm bề tôi mà cướp ngôi, làm sự thoán đoạt không thành; hai là xưng đế, xưng vương ở chỗ rừng núi, hay là ở đất biên địa; ba là những người ngoại chủng vào chiếm nước làm vua, thì cho là ngụy triều”.
Thời đế quốc Mỹ xâm lược, chúng thành lập Việt Nam Cộng hòa trên cơ sở kế thừa Quốc gia Việt Nam - là chính phủ bù nhìn, do Mỹ thao túng - nên bị Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam coi là “ngụy quyền”. Một chế độ sẵn sàng bắn giết đồng bào mình, một chế độ yêu cầu một nước ngoại bang ném bom hủy diệt đồng bào mình ở miền bắc để đạt mưu đồ chính trị của mình, chế độ đó không là ngụy thì là gì. Tổng thống Mỹ Nixon trong lúc giận dữ từng nói: “Không thể để cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được” (Những năm tháng ở Nhà Trắng của Henry Kissinger, xuất bản năm 1979). Tại cuộc họp do Hội “American Friends of Vietnam” - một tổ chức vận động ủng hộ Ngô Đình Diệm ở Washington D.C ngày 1-6-1965, John Kennedy (sau này là Tổng thống Mỹ) đã tuyên bố: “...nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ (chỉ Việt Nam Cộng hòa) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa lúc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó”. Điều này đã khẳng định rõ Mỹ là kẻ thù chính, còn “ngụy quyền, ngụy quân” chỉ là bù nhìn, tay sai bị lầm đường lạc lối, nếu Mỹ thất bại ở Việt Nam thì “ngụy quyền” tất yếu sụp đổ. Vì vậy, chúng ta xác định chỉ tiến hành đấu tranh với Mỹ, gọi đây là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chứ không phải là chống ngụy cứu nước, không hoàn toàn xem “ngụy quân”, “ngụy quyền” là kẻ thù.
Như vậy, về nguồn gốc ra đời, cả Quốc gia Việt Nam thời Pháp và Việt Nam Cộng hòa thời Mỹ đều do nước ngoài dựng lên, để chống lại một chính phủ hợp hiến, hợp pháp duy nhất lúc đó của Việt Nam là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì thế, không có gì là miệt thị, phản cảm, hay không khoa học, không khách quan khi mà cả thế giới vẫn sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ như “ngụy”, “bù nhìn”, “tay sai”, “con rối” để chỉ một chính phủ do nước ngoài tạo dựng nên nhằm phục vụ quyền và lợi ích của kẻ xâm lược. Chỉ có những hành động “lật sử”, đòi xét lại lịch sử, “ngụy sử” mới là phản cảm, đáng bị lên án mà thôi.
Ảnh: Cách người dân Mỹ nghĩ về chế độ VNCH

Lan Hương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét