Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

BIỂU TÌNH Ở PHÁP: VÀI SUY NGHĨ VỀ CÁI GỌI LÀ “YÊU NƯỚC CHỐNG TÀU” Ở VIỆT NAM

Cảnh người Pháp tiến hành biểu tình chống chính sách bóc lột của chính phủ, họ mong muốn có một chính phủ vì dân nên đã giương cao lá cờ của Việt Nam: Một quốc gia vốn là thuộc địa của Pháp trong quá khứ. Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm trong những năm chiến tranh chống Pháp, rồi chống Mỹ xâm lược. Ngày nay Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

BIỂU TÌNH Ở PHÁP VÀI SUY NGHĨ VỀ CÁI GỌI LÀ “YÊU NƯỚC CHỐNG TÀU” Ở VIỆT NAM

Ông Gilles Figùeres, một đảng viên cộng sản bày tỏ: “Việt Nam là một dân tộc bé nhỏ nhưng đã dám chống lại cường quốc mạnh nhất trên thế giới. Dân tộc đó đã trải qua bao mất mát hy sinh để giành lại được độc lập, tự do. Khi chiến tranh kết thúc, các bạn lại bắt tay vào xây dựng lại đất nước mà không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, trong khi lẽ ra họ phải bồi thường cho Việt Nam vì những nỗi đau mà họ đã gây ra. Vì lòng quả cảm trong những năm chiến tranh cũng như nỗ lực vượt qua các thách thức sau đó, tôi luôn ngưỡng mộ Việt Nam và sẽ mãi gắn bó với dân tộc Việt Nam”. 
Trong khi đó, ở Việt Nam một số kẻ biểu tình lấy danh nghĩa là “yêu nước, chống Tàu” nhưng lại giương cao lá cờ Hoa Kỳ.
Như vậy, ta có thể hiểu người Pháp giương cao lá cờ Việt Nam như một biểu tượng của sự lòng quả cảm chống bất công, bóc lột, vì sự bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Còn một số kẻ lợi dụng dân chủ tham gia biểu tình với cái gọi là “yêu nước, chống Tàu” kia thì ta có thể hiểu rằng thực ra họ đang chống Tàu cho bố Mỹ của họ./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét