Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

LẠI TRÒ NHÉT CHỮ CỦA PHƯỜNG VÔ HỌC


Thằng bại não dưa leo lại bú fame. Trò rất bình thường, lấy cái ảnh một nhân vật nổi tiếng nào đó rồi viết vài câu ngu học nào đó, và câu đó trở thành... lời của vĩ nhân. Và ở đây mượn Nguyễn Trãi để chửi Đảng và Nhà nước. Cụ mà sống lại chắc bóp chết thằng này.

LẠI TRÒ NHÉT CHỮ CỦA PHƯỜNG VÔ HỌC

Thứ nhất, trong mọi văn bản tài liệu ghi chép lại về Nguyễn Trãi, dù chữ Hán hay Nôm, chưa có tài liệu nào ghi lại là Nguyễn Trãi từng nói/viết câu nào như thế này. Vậy thằng khuyết tật này lấy câu đó ở đâu ra mà đăng lên đây?

Thứ hai, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ và đầu thời Lê sơ, cả hai thời đều đảm bảo là không có triều nào thuộc loại "hèn với giặc, ác với dân" cả. Nhà Hồ tuy cải cách thất bại gây xáo trộn lớn trong xã hội, nhưng rất tích cực chuẩn bị việc binh để chống giặc phương Bắc. Thời Lê ông làm quan đời vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông, là khi vừa đánh đuổi quân Minh xong, mà theo như ní nuận của bọn bại não nào đó là bọn rừng rú vừa đánh đuổi đi một nền văn minh của nhân loại ấy, thì thử hỏi làm sao mà có chuyện "hèn với giặc" được. Mà "giặc phương Bắc" lúc đó cũng ớn cái xứ này lắm rồi, lại đéo chơi trò bao vây cấm vận được mà phải chấp nhận bình thường hóa quan hệ (phong vương và nhận triều cống), nó chẳng ham hố gì đâu mà "lăm le nuốt trọn", thực tế thì công cuộc xâm lược và đô hộ An Nam thời Minh gây phí tổn rất lớn cho ngân sách Trung Hoa; 
Còn về quân chủ thời này, cả hai vị vua đầu Lê sơ đều thuộc hàng minh quân, rất chăm lo đời sống nhân dân vừa qua cảnh chiến tranh, khuyến khích sản xuất, giảm sưu giảm thuế, chẳng có đám quan lại hay cường hào nào dám nhũng nhiễu lúc này cả. Tất nhiên, Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông chẳng có ông nào là "hèn mạt bất tài" hết, ngược lại họ đều có tài trị quốc, có chăng do họ Hồ ngu quân sự lại không gặp thời.

Vậy thì vào lúc nào, vì lý do gì mà Nguyễn Trãi có thể than thở mấy câu này nếu như ông còn tỉnh táo hả lũ mất dạy? Nếu có thì chắc chắn chỉ có trong cái hũ đậu cắm trên cổ của lũ chúng mày mà thôi. Và lập tức có một đám tuất hợi hùa theo cắn Đảng và Nhà nước, hoặc là vì ngu, hoặc là à mà thôi.

Một lần nữa xin nhắc nhở các bạn, đừng vội hùa theo bất cứ cái gì trên MXH. Hãy là con người chứ đừng làm con bò bị dắt mũi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét