Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

NHẬN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TẬP TRUNG CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Các thế lực thù địch thông qua các đối tượng xấu trong nước chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá, chuyển hóa về chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Thực tế đã chứng minh, trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước, các hoạt động của các đối tượng lại được đẩy mạnh, lần này cũng không phải ngoại lệ. Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Tựu lại chúng tập trung vào một số vấn đề sau:
NHẬN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TẬP TRUNG CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII
🎲 Về chính trị: Đây luôn là một mảnh đất màu mỡ mà các thế lực thù địch, phản động hướng tới, nhằm làm thay đổi, sai lệch quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với thủ đoạn, thổi phồng, bóp méo, khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế về vài trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và Chính phủ, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trực tiếp là xuyên tạc, phủ nhận các văn kiện trình Đại hội XIII…
🎲 Về tư tưởng: Chúng tập trung tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng: “Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”, “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của C.Mác và Nho giáo”, “con đường Bác Hồ chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”. Và rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô vọng”….
🎲 Về công tác cán bộ trước thềm đại hội: Trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng sẽ lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn với chế độ ký tên tập thể đòi yêu sách, gây sức ép, nhằm thay đổi những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng ta. Thủ đoạn nham hiểm này của chúng nhằm dụ dỗ, mua chuộc những cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất để làm công cụ xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng. Chúng tán phát các bài viết, lời kêu gọi có nội dung xuyên tạc, đả kích về công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng. Các luận điệu chống phá thường tập trung vào bôi lem, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
✍️ Với thời đại công nghệ phát triển, mạng Internet được sử dụng rộng rãi các đối tượng lập các trang web, trang fanpage để tung những thông tin thêu dệt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng những câu chuyện ly kỳ; các buổi “tọa đàm” với những ông “giáo sư”, “tiến sĩ giấy” tự phong bày đặt đưa ra các quan điểm bình luận, đánh giá về công tác nhân sự của Đảng và Nhà nước trong kỳ Đại hội sắp tới.
✍️ Âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối là rõ ràng, chúng tăng cường các hoạt động chống phá ta trước các kỳ đại hội Đảng hòng làm mất ổn định nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo, gieo giắc hoài nghi, ngờ vực lẫn nhau, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Với mong muốn tạo ra viễn cảnh tạo ta cuộc “cách mạng màu” nhằm chuyển hóa chế độ chính trị Việt Nam theo quỹ đạo phương Tây như “cách mạng hoa hồng” ở Gruzia, “cách mạng màu da cam” ở Ucraina, “cách mạng Tuy-líp” ở Cưrơxtan…
✍️ Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng. Mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên. Công cuộc bảo vệ sự bình yên của đất nước, chống lại sự chống phá của các thế lực là không của riêng ai. Do đó, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trước tiên bảo vệ mình cũng như bảo vệ sự bình yên của đất nước./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét