Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

MỘT VÀI SUY NGHĨ TỪ LỜI ÔNG CỐ VẤN AN NINH MỸ!

Trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã phát biểu: "Thể chế chính trị của chúng ta có thể khác nhau, nhưng tuyên ngôn độc lập của cả Mỹ và Việt Nam tôn vinh những giá trị giống nhau", "Xuyên suốt chiều dài lịch sử của các bạn, người Việt Nam, giống như người Mỹ, đã đấu tranh chống lại những ai muốn xâm phạm chủ quyền của các bạn - người Việt Nam đã hi sinh để bảo vệ bản sắc và không gian chiến lược của mình".


Những lời phát ngôn trên có thể là những ngôn ngữ ngoại giao sáo rỗng, nhằm làm vui lòng quan khách tham dự. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, đó chính là những gì Mỹ đã rút ra từ thực tiễn quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam trong thế kỷ XX và 2 thập niên đầu thế kỷ XXI. Nước Mỹ và Việt Nam từng có nhiều cơ hội để hợp tác với nhau thực lòng, nhất là thời điểm những năm 40 của thế kỷ trước, khi quân đội Mỹ từng giúp Việt Minh đào tạo lực lượng quân sự. Và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nhiều lần gửi thư tới Tổng thống Mỹ Truman đề nghị kết nối bang giao, đặt quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Lịch sử Việt Nam có lẽ đã khác, nước Việt Nam có lẽ đã phát triển hơn bây giờ rất nhiều nếu Mỹ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nếu Tổng thống Mỹ thực hiện đúng bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được tạo hoá ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Nước Mỹ đã nhận ra được bài học trong quá khứ và ngày nay, họ đang có nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao với Việt Nam. Và tôi mong muốn rằng, bất cứ Tổng thống Mỹ nào cũng thấu hiểu lời của ông cố vấn an ninh Mỹ: “Xuyên suốt chiều dài lịch sử của các bạn, người Việt Nam, giống như người Mỹ, đã đấu tranh chống lại những ai muốn xâm phạm chủ quyền của các bạn - người Việt Nam đã hi sinh để bảo vệ bản sắc và không gian chiến lược của mình". Đó là căn cốt để xây dựng một mối quan hệ ngoại giao hữu nghị, thực tình và phát triển./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét