Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

CÁCH CHỨC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC HACINCO VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN THANH

Ngày 15/5, Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) họp thống nhất cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) - do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19
Trước đó, ngày 14/5, UBND Hà Nội có công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà ở Hà Nội có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco), do vi phạm kỷ luật lao động và phòng chống dịch COVID-19.


Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh trong vi phạm phòng chống dịch COVID-19 và quy định hiện hành về quản lý với người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu Handico xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và vi phạm phòng chống dịch COVID-19, gây hậu quả nghiêm trọng với cộng đồng và xã hội.
Văn bản của UBND Hà Nội cũng nêu rõ ngày 13/5, Handico đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.
Cũng trong ngày 14/5, Thành ủy Hà Nội có quyết định số 1069- QĐ/TU về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.
Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng, Thành ủy, UBND TP và công tác quản lý cán bộ trong thực hiện kỷ cương hành chính.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét