Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

55 NĂM VUN ĐẮP VÀ GÌN GIỮ MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - CAMPUCHIA


Những thành tựu quan trọng đạt được ở mỗi nước, sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong suốt quá trình 55 năm qua là những thông điệp rõ ràng và cụ thể nhất, sinh động nhất về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Cách đây 55 năm (ngày 24/6/1967), Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và ngày này đã đi vào lịch sử hai nước như một sự kiện trọng đại, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng.
Dù gặp những thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại, quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, gìn giữ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
55 năm là một thời gian không dài so với bề dày lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc, nhưng là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước. Đó là thời kỳ mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia anh em luôn kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và cùng xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ấm no.
Tình đoàn kết, tình cảm son sắt, tinh thần tương trợ lẫn nhau của hai dân tộc chính là động lực, là sức mạnh để hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot, đưa đất nước Chùa Tháp Campuchia hồi sinh và quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Tiến sĩ Kin Phea, Phó Viện trưởng viện Hàn lâm Campuchia cho rằng, sự hợp tác, tình đoàn kết, hữu nghị và hỗ trợ từ bộ đội tình nguyện Việt Nam đối với Campuchia có giá trị lịch sử mãi mãi và không gì có thể xóa nhòa được. Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia rất quan trọng, góp phần lật đổ chế độ Khmer Đỏ và xây dựng lại đất nước Campuchia.
Những thành tựu mà Việt Nam và Campuchia cùng đạt được trong suốt 55 năm qua, không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn biểu hiện ở sự phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trong hơn 2 năm qua, dù đại dịch COVID-19 tác động bất lợi đến sự phát triển ở mỗi nước, nhưng quan hệ Việt Nam - Campuchia vẫn không ngừng được thúc đẩy. Hai nước chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức cả về tinh thần và vật chất. Hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong.
Với sự gìn giữ, vun đắp của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Campuchia hiện nay đang phát triển tốt đẹp theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định, chúng ta tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực chính trị để đảm bảo định hướng tổng thể quan hệ hai nước, đẩy mạnh việc giáo dục các tầng lớp nhân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam-Campuchia cũng như ý nghĩa sống còn của mối quan hệ này, để từ đó củng cố, nâng cao niềm tin chính trị, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc thúc đẩy, tăng cường quan hệ toàn diện hai nước.
Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đây là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững môi trường cho sự phát triển của quốc gia. Và quan trọng là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, tạo ra động lực mới, tạo ra nguồn lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững quan hệ Việt Nam-Campuchia.
Ngày 24/6/1967 là một mốc son trong lịch sử mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia 55 năm qua góp phần quan trọng vào những thành tựu đạt được ở mỗi quốc gia, là cơ sở, nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Quan hệ hai nước ngày càng được định vị trong xu thế hữu nghị và hợp tác, đã và đang được lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và phát huy, được thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ ràng và xây tiếp những nhịp cầu hữu nghị.
Sum So Phonl, cựu sinh viên trường Đại học Prea Say Ha Mu Ni Ria, bày tỏ: "Tình hữu nghị đã giúp hai nước chúng ta có hòa bình, ổn định và phát triển. Những nước láng giềng phải nương tựa vào nhau mới phát triển bền vững được. Những người trẻ tuổi như chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này".
Những thành tựu quan trọng đạt được ở mỗi nước, sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong suốt quá trình 55 năm qua là những thông điệp rõ ràng và cụ thể nhất, sinh động nhất về quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét