Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

QUỐC HỘI GIÁM SÁT TỐI CAO VỀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CHỐNG DỊCH COVID-19

Chiều 6-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.
Như vậy, Quốc hội sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề, gồm:
Chuyên đề 1 "việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng";

Chuyên đề 2 "việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".
Hai chuyên đề còn lại là: "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" và "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021", Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.
Cũng theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát tối cao về chuyên đề 1. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo tài chính nhà nước năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022…
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội xem xét báo cáo giám sát tối cao về chuyên đề 2. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công...
Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Quốc hội cũng xem xét báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào năm 2023.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét