Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

PHẢI CHĂNG ĐI TÙ LÀ VINH QUANG ???

Tôi cũng đã hỏi khá nhiều các anh chị đi tù về, kể cả các anh “tù nhân lương tâm” nhưng tuyệt chưa thấy anh chị nào bảo đi tù là vinh quang cả.
Thế nên lúc đang ở ngoài thì các anh chị to mồm lắm, chống phá quyết liệt lắm. Thế nhưng khi vào trại rồi thì mặt vàng như nghệ. Thế nên khối anh chị khi đối diện với vành móng ngựa rồi mới tỏ ra ăn năn hối cải để xin hưởng lượng khoan hồng.


Còn một số anh chị khác thì khi vào tù giở đủ trò, từ tuyệt thực cho đến vu cáo bị tra tấn đánh đập, mong “dư luận quốc tế” lên tiếng để mình được sớm ra tù.
Nếu cảm thấy đi tù là vinh quang thì sao phải bày trò đó nhỉ?
Thật ra đây là trò xúi trẻ con ăn c ét gà của số phởn động Hải ngoại.
Hơi tiếc là nhiều anh em “dân chủ” trong nước vẫn cứ ngây thơ tin vào, đi chống phá để cuối cùng vào ngồi tù “vinh quang”.
Vinh quang đâu chả thấy chứ cứ hát bài Xuân này con không về suốt!
Cứ chống phá Nhà nước rồi bị tống vào tù là được coi TÙ VINH QUANG ??? Thật ảo giác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét