Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022


Hô hào, kêu gọi "tán người yêu thanh niên lên đường nhập ngũ" hay trưng khẩu hiệu "Người yêu các đồng chí cứ để tôi lo", "Giữ hộ người yêu", "Giữ người yêu giá rẻ" là hành vi vô văn hóa, thậm chí mang tính chất phản động, nhằm phá hoại Luật Nghĩa vụ quân sự.
Những hình ảnh chia tay bịn rịn trong ngày hội tòng quân trên khắp các địa phương trong những ngày qua thật đẹp đẽ, thật thiêng liêng. Thế nhưng sự đẹp đẽ và thiêng liêng ấy đã bị một số thanh niên phá bỏ bằng với những kêu gọi mang tính kích động trên các diễn đàn mạng xã hội, kèm theo đó là những bình luận vô văn hóa, tục tĩu, phản cảm, thậm chí đề cập đến cả vấn đề phòng the...
Mang vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự bàn luận với những kêu gọi mang tính cợt nhả, kích động, với những comment bình luận dẫn đến người đọc hiểu sai, hiểu không đúng về việc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc này cũng có thể tạo ra sự hoang mang trong tâm lý của những tân binh vừa nhập ngũ.
Những hành vị vô văn hóa đó đã làm ảnh hưởng đến chính sách hậu phương quân đội, động đến vấn đề này không phải là vấn đề riêng tư của một người nữa mà là vấn đề mang ý nghĩa xã hội thể hiện tình yêu Tổ quốc của thanh niên Việt Nam. Đây là hành vi mang tính chất phản động, phá rối, phá hoại luật nghĩa vụ quân sự.
Luật và hiến pháp chỉ rõ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng nhất, từ trước đến nay trong chiến tranh hay thời bình nghĩa vụ quân sự là cuộc vận động mang tính chất cách mạng, thể hiện tình yêu của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước, với Tổ quốc.
Đề nghị cơ quan báo chí phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, phải lên án và phản bác lại những kêu gọi mang tính kích động, phá hoại như vậy. Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông phải quản lý chặt kiểm tra thông tin diễn đàn mạng xã hội đưa ra thông tin sai ảnh hưởng luật nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm các hành vị vô văn hóa theo quy định của pháp luật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét