Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

LÁO, QUÁ LÁO

Nguyễn Quang Lập đã cố tình láo toét. Cụ thể trong câu chuyện với tựa đề “Tiên nhân anh Tiến Hợi làm khổ Bác” Lập kể về chuyện nghề của Nghệ sĩ Tiến Hợi, tuy nhiên, ta sẽ thấy có rất nhiều ý tứ bố láo mượn lối viết và dẫn dắt ẩn dụ trong văn học để chửi Lãnh tụ. Đầu tiên Lập cho rằng Tiến Hợi thủ vai Bác bằng câu từ “Kinh doanh vai Bác Hồ”. Đưa tình tiết Tiến Hợi chạy sô đóng vai Bác để kiếm tiền theo kiểu kiếm hời, công lao động thì ít, lồng ghép đưa ra những điển tích gắn liền với Bác để cố tình xem thường hình tượng, hạ bệ Lãnh tụ.

Sâu cay nhất và láo nhất là Lập kể về việc Tiến Hợi tập đóng vai Bác Hồ với những từ ngữ để xúc phạm tục tĩu Bác Hồ. Không phải cứ múa xoè là qua mắt được thiên hạ đâu. Đừng ỷ thế nhà văn và dùng văn cảnh, ẩn dụ, hư cấu để có thể tránh được, không thoát khỏi lưới trời đâu Lập nhé!
Kẻ phỉ báng lợi dụng văn chương không sớm thì muộn cũng sẽ bị nghiệp quật thôi. Hãy đợi đấy mà xem.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét