Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

KỶ LỤC GIA THẾ GIỚI LÀ... PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH. QUÁ NGƯỠNG MỘ

Đó là danh hiệu cao quý từ Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings vinh danh Tiến sĩ Phạm S - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng.
Với hoạt động nghiên cứu khoa học bền bỉ của ông trong gần 30 năm qua đã tạo ra những công nghệ mới, sản phẩm mới mang tính đột phá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước.

Tiến sĩ Phạm S còn là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới sáng tạo và thực hiện thành công khoa học bình tuyển và phương pháp nhân giống vô tính bơ LĐ 034.
Những nghiên cứu khoa học mang tính tiên phong của tiến sĩ Phạm S đã tạo ra một công nghệ mới mang tính đột phá về giống cây ăn quả, bảo tồn loại gen quý. Dù bận rộn với công việc Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhưng tiến sĩ Phạm S có nhiều công trình khoa học ứng dụng nổi bật, góp phần đưa nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét