Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

NÓ LẠ LẮM

Bản thân bà và Chính thể mà bà đang phục vụ đã và muốn xóa sạch, đập hết, lật đổ hết những chứng tích, di sản, thành tựu của chủ nghĩa cộng sản và những vinh quang mà Lênin cũng như Liên Xô gây dựng, nhưng bây giờ bà lại xúi giục một quốc gia cộng sản với 90 năm tuổi Đảng lên tiếng, thay đổi lập trường trung lập của mình. Đừng, đừng bao giờ DẠY Việt Nam về ngoại giao, vì tầm của bà không đủ tuổi.

P/s: Cả Nga và Ukraine đều là những người bạn truyền thống, tốt đẹp của đất nước chúng tôi. Đúng sai thế nào trong chiến sự này hãy để lịch sử phán xét. Không có đồng minh vĩnh viễn, bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc, quốc gia là vĩnh viễn và tối thượng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét