Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

ĐỪNG CÓ MƠ BỎ ĐIỀU 79, 88 VÀ 258 TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI

Điều gì khiến các anh, chị nghiên cứu kỹ về các điều 79, 88 và 258 trong BLHS đến thế? Và vì sao các anh, chị lại vãi mồ hôi hột khi nghĩ đến nó?
He he, hỏi tức đã trả lời.

ĐỪNG CÓ MƠ BỎ ĐIỀU 79, 88 VÀ 258 TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI

Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực pháp luật. Theo đó, các tội danh "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 79 Bộ luật Hình sự cũ), "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 88 Bộ luật Hình sự cũ) và "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" (Điều 258 Bộ luật Hình sự cũ) đều được giữ lại trong Bộ luật Hình sự tu chỉnh nhưng thay đổi số thứ tự điều luật và còn có thay đổi về hình phạt cho các tội danh này.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, Trưởng văn phòng luật mang tên ông, nói: "Điều đáng nói nhất là Bộ luật Hình sự tu chỉnh, bổ sung thêm chế tài trong cả trường hợp "chuẩn bị phạm tội"mà Bộ luật Hình sự cũ chưa từng quy định".
Tội danh "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" thuộc Điều 79 Bộ luật Hình sự cũ nay là Điều 109Bộ luật Hình sự và được sửa đổi, bổ sung thêm Khoản 3: "Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù". Sự thay đổi này là hết sức cần thiết và mang tính giáo dục, răn đe rất cao, bởi khách thể được bảo vệ là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, với những người lăm le xâm hại thì sự thay đổi này là "lợi bất cập hại".
Tương tự, "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" thuộc Điều 88 Bộ luật Hình sự cũ nay trở thành Điều 117 Bộ luật Hình sự và được sửa đổi, bổ sung thêm Khoản 3: "Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù".
Đối với "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" thuộc Điều 258 Bộ luật Hình sự cũ nay là Điều 331 Bộ luật Hình sự sửa đổi, thay đổi quy định tại Khoản 2 từ "Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm" thành "Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm".
Việc bổ sung thêm sự chế tài đối với cả trường hợp "chuẩn bị phạm tội" của các hành vi theo Điều 79, 88 (Bộ luật Hình sự cũ) cho thấy hành vi đe dọa tới sự tồn vong của chế độ ngày càng phổ biến, gây ra nhiều hậu quả khó lường và nó cũng cho thấy thái độ quyết tâm của chính quyền trong việc sẵn sàng đập tan mọi âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ngay từ trong trứng nước.
He he, các anh chị dân chủ mồm dọc hãy đọc đi, đọc đi mà nhớ mãi, quê hương ta một dải...0 nhận xét:

Đăng nhận xét