Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Hiện nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực mặc dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng xu thế phát triển tất yếu của thời đại từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏ rõ trong thực tế. Chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn tồn tại ở một số nước và khẳng định sức sống mãnh liệt, triển vọng phát triển. Sự phát triển của Việt Nam, Trung Quốc trong những năm qua là một ví dụ sinh động. 10 tháng đầu năm 2022, hai nước Xã hội chủ nghĩa dù phải đương đầu với vô vàn khó khăn nhưng vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng đầu thế giới, và cũng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn như nào trong khu vực và quốc tế.

Thực tế là như vậy, nhưng một số người lại xuyên tạc lịch sử, họ lợi dụng sự sai lầm của một số đảng cộng sản để phản bác Chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng, “Chủ nghĩa xã hội là không tưởng”, là “sai lầm của lịch sử”…
Nếu chỉ coi sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là bằng chứng để thừa nhận thời đại hiện nay là của chủ nghĩa tư bản thì đó là một cách nhìn thiển cận, thiếu kiến thức lịch sử và khoa học về thời đại. Vì quá trình ra đời, phát triển và thay thế thời đại này bằng một thời đại khác phải trải qua một chặng đường lâu dài, quanh co, phức tạp, chứa đựng cả bước tiến mạnh mẽ và cả sự tụt lùi, đổ vỡ. Thậm chí chính chủ nghĩa tư bản tại Châu Âu cũng phải mất mấy trăm năm, trải qua sụp đổ tại nhiều nước như Pháp, Anh, Đức... rồi lại thành công sau khi rút ra bài học mới xây dựng được hệ thống như hiện nay.
Phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga thì kết quả ra sao cứ nhìn thực tế các nước me Tây chối bỏ lịch sử là rõ nhất!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét