Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

MỸ CẦN VIỆT NAM CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÁM LƯU VONG!

--------------
BBC và Việt Tân cay cú, xuyên tạc chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ họ lại càng cay cú khi đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn thăm Việt Nam trong năm nay. Mặc cho những kẻ lưu vong hò hét, chống phá nhưng chính nước Mỹ liên tục đề xuất nầng tầm mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ quan hệ đối tác chiến lược lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên đến nay, Việt Nam chưa đồng ý. Khi nào Mỹ không can thiệp chuyện nội bộ của Việt Nam dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tài trợ và nuôi dưỡng đám tàn dư chống phá Việt Nam, khi đó Việt Nam để xem xét.

Việt Nam có vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng trong chiến lược hướng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cũng như sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ rất coi trọng Việt Nam. Biden vẫn rất sáng suốt khi muốn thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thăm Trung Quốc, được tiếp đón vô cùng trọng thị. Người Mỹ chẳng đếm xỉa đến những kẻ ăn không ngồi rồi như đám ngụy tàn dư. Lợi ích của quốc gia dân tộc là tối thượng, Hoa Kỳ chẳng dại gì mà quan tâm đám du thủ du thực đó.
Việt Nam thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong chính sách ngoại giao, đó là "ngũ tri". Ngũ tri gồm, biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến. Cây tre Việt Nam vẫn đứng thẳng, cành uyển, thân chắc, gốc vững vàng. Ta không chọn phe, chỉ chọn lẽ phải, chân lý. Thế nhưng nhiều nước lớn lại buộc phải quan hệ tốt với Việt Nam. Đó chính là sự sáng suốt trong đường lối đối ngoại của Đảng. Tạo môi trường hoà bình, tranh thủ thời cơ và vận hội, không đưa đất nước đến trước những nguy cơ binh lửa. Giờ đây, các nước lớn cần Việt Nam hơn bao giờ hết, Mỹ hay Trung Quốc hay bất kỳ cường quốc nào cũng cần Việt nam./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét