Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

Gửi cha Nguyễn Đình Thục,

Ngày đó, khi hay tin dự án kinh tế lớn về xứ Bình Thuận, cha là người quyết liệt kêu gọi chúng con bằng mọi giá phải chống chính quyền, ngăn cản dự án khu công nghiệp WHA về làng đến cùng.

Những hôm sau đó, cả trên facebook và những lần cha về xứ quê hương Bình Thuận, cha đều hùng hồn tuyên bố chúng con phải đứng lên, ngăn cản, chống trả đến cùng, cha bảo ai không nghe cha là hèn nhát, nhu nhược, cha nói rằng tất cả cha làm là vì lợi ích chúng con.
Để rồi...

13/7/2022, khi đám chúng con nghe theo lời cha, lấy cả xăng, gạch, đá chọi vào Công an thì tàn cuộc, cha đến vỗ về và nói cha đang bận đi lễ.
30/11/2022, khi chúng con bị bắt, bị xét xử, đứng trước vành móng ngựa thì cha cũng lại ăn mặc đẹp đẽ, bận đi lễ quan thầy, vui vẻ với các ngài.
Dù rằng, có thể cha không đi lễ lần này thì đi lễ lần khác, nhưng lúc khó khăn nhất cha lại đã không lựa chọn chúng con.
Đau xót, ngu muội tin theo cha, trái đắng chúng con chịu, có lẽ đến đây đã hiểu được "tấm lòng" cha và hối hận vì đã đặt niềm tin sai người.
Một con chiên ngu dại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét