Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

Có thể 40-50 năm trước, con người nhỏ bé ấy đã từng khiến kẻ thù khắp các châu lục phải khiếp sợ.
Có thể con người ấy đã từng có mặt trong sáng mùa thu Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945, từng có mặt trong binh đoàn Thủ đô năm xưa bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng lên chiến khu Việt Bắc năm 1946!


Có thể người lính ấy đã có mặt trong đoàn quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ năm 1954.
Cũng có thể con người ấy đã từng vượt Trường Sơn mang trên vai trọng trách thống nhất non sông. Từng dũng cảm trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, từng chứng kiến lá cờ giải phóng bay trên nóc Dinh Độc lập năm 1975.
Hoặc cũng có thể ông ấy đã từng đánh Polpot, đánh quân xâm lược Trung Quốc năm 1979.
Thời gian không bỏ qua bất kỳ ai, con người hào hùng năm xưa đã trở thành 1 ông lão bình thường trong căn phòng nhỏ bé góc phố nhưng đầy ắp kỷ niệm về 1 quá khứ vĩ đại. Ông ấy không hề bị lãng quên, thời gian có thể qua đi, trí nhớ con người dần mất đi nhưng lịch sử thì còn mãi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét