Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA CÁI GỌI LÀ “VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM”!

Cách đây hơn sáu năm, ngày 03/3/2014, nhà văn Nguyên Ngọc, thay mặt 61 cây bút trong và ngoài nước đọc tuyên bố của cái gọi là Ban vận động, dù cái ban này chưa đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước theo điều 6 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập Việt Nam” trên mạng internet. Cùng với tuyên bố của Ban vận động, họ đã ra mắt trang web mang tên “Văn đoàn độc lập Việt Nam”.
VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA CÁI GỌI LÀ “VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM”!
Từ ngày họ tuyên bố kêu gọi thành lập, nhưng ban vận động này chưa làm hồ sơ xin phép lập hội theo quy định của pháp luật, cụ thể là theo điều 7- Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Ấy vậy mà họ vẫn núp bóng ban vận động để hoạt động hội - đó là hội “Phi chính thống” như cách gọi của nhà thơ Inrasara. Cũng trong thời gian sáu năm qua, nhiều vụ việc “lùm sùm”, “động trời” gắn liền với những hoạt động của các thành viên của cái gọi là “Văn đoàn độc lập” này. Do đó, đã đến lúc cần làm rõ bản chất, bộ mặt thật của cái gọi là “Văn đoàn độc lập” ở Việt Nam hiện nay.

Trước hết, cần làm rõ mưu đồ thực sự của cái hội “Phi chính thống”, còn dưới góc nhìn pháp lý của tác giả Thiên Văn gọi cái hội này là “Hội bất hợp pháp” (Báo văn nghệ TPHCM 25/11/2016). Để làm việc này chúng ta chỉ cần phân tích nội dung trong tuyên bố kêu gọi thành lập cùng những hoạt động của các thành viên của cái gọi là “Văn đoàn độc lập” trong thời gian qua.

Hãy bắt đầu từ những nội dung chủ yếu trong tuyên bố của “Ban vận động” mà ông Nguyên Ngọc phát lên mạng internet ngày 03/3/2014. Mở đầu bản tuyên bố viết: “Sau năm 1945, kết thúc mộc thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và trang nghiêm ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc”.

Với tuyên bố trên các thành viên ban vận động do ông Nguyên Ngọc đứng đầu đã công khai phủ định sạch trơn ý nghĩa lịch sử thời đại của cách mạng tháng 8/1945 - Cuộc cách mạng đã đánh đuổi được bọn đế quốc xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, lập lên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - Cuộc cách mạng đã đưa nhân dân Việt Nam từ kiếp nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là mốc son lịch sử chói lọi mở đầu cuộc phục hưng dân tộc vĩ đại! Thế mà trong tuyên bố này họ lại xằng bậy phán rằng: “Công cuộc phục hưng dân tộc mà nền tảng là phục hưng văn hóa là từ sau năm 1975! Các thành viên “Văn đoàn độc lập” không chỉ xóa sạch thắng lợi vĩ đại và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 mà còn phủ định sạch trơn toàn bộ các thành tựu to lớn toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hai kỳ tích lịch sử - Việt Nam đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ của 20 năm vừa kháng chiến vừa kiến quốc của dân tộc ta bằng cách họ cố ý đánh đồng thời kỳ nô lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp từ 1858 kéo dài đến tận 1975! Khi đánh giá nền văn hóa nước ta từ 1975 đến nay tuyên bố của ban vận động thành lập “Văn đoàn độc lập” đã cố tình phớt lờ những chuyển biến tích cực, những kết quả quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Không những thế họ trắng trợn bôi đen nền văn hóa Việt Nam từ năm 1975 đến nay khi họ phán rằng: “Văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc”. Khi nói nguyên nhân khách quan của “suy thoái nghiêm trọng này” đã bóc trần mưu đồ chính trị đen tối của ban lãnh đạo cái gọi là “Văn đoàn độc lập” khi họ công khai vu khống chế độ chính trị xã hội của nước ta: “Một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng”, “Quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có các quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có nền văn học đàng hoàng”.

Thế là đã sáu năm, kể từ khi ông Nguyên Ngọc thay mặt Ban vận động đọc tuyên bố kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, đến nay họ vẫn chưa ra đời cái tổ chức mà họ kêu gọi thành lập. Nhưng trên thực tế Ban vận động này vẫn ngang nhiên thay thế cho cái tổ chức mà họ định thành lập là “Văn đoàn độc lập”. Sau tuyên bố kêu gọi thành lập họ đã cho ra mắt trang web mang tên “Văn Việt”. Và trong thời gian qua, hàng năm họ tổ chức giải thưởng của “Văn đoàn độc lập”. Nếu đã là Ban vận động thì không có tư cách để có diễn đàn đăng tải sáng tác lẫn tư cách tôn vinh các tác phẩm, tác giả. Dùng cái vỏ bọc Ban vận động để công khai hoạt động “Văn đoàn độc lập” là một thủ đoạn, chiêu trò ngụy trang, che chắn cho hoạt động nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của cái hội bất hợp pháp này. Trong tuyên bố kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập”, ông Nguyên Ngọc đã lớn tiếng khẳng định: “Chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội” và ông kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập” để “Chấn hưng văn học Việt Nam”! Ấy vậy mà sáu năm qua núp bóng “Hoạt động vị nghệ thuật”, 61 thành viên sau thời gian “đánh trống ghi tên” vào “Văn đoàn độc lập” trước sự phản ứng gay gắt của xã hội đã có 6 thành viên xin rút lui, những thành viên còn lại ít nhất là 15 gương mặt đã từng phải vào tù vì tội làm gián điệp cho nước ngoài, tham nhũng, lợi dụng tự do dân chủ để tuyên truyền chống nhà nước; Có một số thành viên trước đây là đảng viên thì đã bị khai trừ ra khỏi đảng như Bùi Minh Quốc, Tiêu Giao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh, Hoàng Hưng…, hoạt động của số thành viên còn lại họ thường xuyên viết, soạn thảo, đăng tải, chia sẻ trên các mạng internet các bài viết các phát ngôn bình luận phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ, hạ bệ thần tượng, nói xấu lãnh đạo, hạ uy tín các cơ quan, tổ chức; chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và thực tế xã hội, thực trạng tự do dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; kích động nhân dân chống phá chính quyền, chế độ. Chính vì lí do này mà vừa qua Bộ GD-ĐT quyết định rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia “Văn đoàn độc lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn ngữ văn THPT.

Trong thời gian qua ngoài các hoạt động móc nối lôi kéo một số văn nghệ sỹ suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tham gia vào tổ chức, thì “Văn đoàn độc lập” có 2 loại hoạt động đáng chú ý nhất:

- Thành lập trang web Văn Việt: Trong những năm qua trang web này tập trung đăng tải phần lớn tác phẩm của các tác giả “Chống cộng”, các tác giả theo khuynh hướng suy đồi, hiện sinh… ở miền Nam trước 1975. Đồng thời “Văn Việt” là diễn đàn cho các thành viên “Văn đoàn độc lập” cùng các cây bút cơ hội chính trị, suy thoái, biến chất đăng tải các bài viết xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc tình hình đất nước tuyên truyền, kích động biểu tình, bạo loạn.

- Sáu năm qua, cứ vào đầu tháng 3 hàng năm “Văn đoàn độc lập” tổ chức trao giải thưởng (Đây là giải thưởng chui) để vinh danh chủ yếu cho các tác phẩm và tác giả có thành tích “Chống cộng”, chống chế độ đúng như một thành viên của ban tổ chức giải thưởng đã xác nhận: “Chúng tôi từng trao giải cho các tác phẩm đã bị nhà nước thu hồi, hay không thể in ở bất cứ nhà xuất bản nào trong nước”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét