Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

THÊM MỘT LẦN NỮA VTV CHỈ TRÍCH CÁC NGHỆ SĨ LÀ GÂY RA BẤT BÌNH, KÍCH ĐỘNG, MÂU THUẪN!

ĐANG NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CHẾ TÀI XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC NGHỆ SĨ VI PHẠM BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ!
Thời sự 19h tối qua VTV đề cập đến một số trường hợp gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nhân dân, khiến người dân bất bình. Các nghệ sĩ thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Một số nghệ sĩ được lấy ví dụ là Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng...


VTV đề cập chuyện đang nghiên cứu áp dụng chế tài xử phạt với các nghệ sĩ vi phạm bộ quy tắc ứng xử. Bên cạnh đó, liên kết với các mạng xã hội như Tiktok, Youtube, FB để siết chặt, xử phạt vi phạm của các nghệ sĩ.
Chuyện cấm sóng có lẽ không còn xa nữa...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét