Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

MẸO NGU CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Mới đây ông giáo sư lẩm cẩm Nguyễn Đình Cống có bài viết tựa đề “Bày mẹo cho các văn nghệ sĩ”, trong đó đề cập tới quy định mới đây của Đảng về việc đảng viên không được có các hành vi nói, cổ súy cho vấn đề đa nguyên, đa đảng, xã hội dân sự, tam quyền phân lập… Như một lẽ tất yếu vẫn thường thấy trong các bài viết của ông Nguyễn Đình Cống đó là xuyên tạc và bịa đặt hòng chống Nhà nước, ông Cống phê phán chỉ trích gay gắt các quy định trên.


Ổng ta cho rằng với các văn nghệ sĩ thì các quy định trên sẽ tước đoạt quyền tự do sáng tác, cho cảm hứng văn chương. Và từ đó, ông bày mẹo cho các văn nghệ sĩ “né” quy định trên bằng cách bỏ Đảng.
Ông này viết:
“Mẹo này tuy đơn giản, nhưng chỉ có thể bày cho một số VNS có lòng tự trọng, có bản lĩnh (tôi tin đa số VNS có đủ các phẩm chất ấy). Đó là nếu chưa vào Đảng thì đừng vào, còn đã lỡ nhầm mà vào rồi thì xin ra hoặc tự tuyên bố bỏ Đảng. Thế thì hoàn toàn tránh được kỷ luật khai trừ của Đảng. Việc này làm lợi cho nhiều bên. VNS được tự do sáng tác, tổ chức Đảng đỡ mất thì giờ và công sức họp hành, xét kỷ luật, nhân dân có được tác phầm hay để thưởng thức.”

Khi đọc đến đây nhiều người cho rằng đây là một mẹo ngu và là một trò xúi bẩy điên rồ của Nguyễn Đình Cống.

Trước hết, cần thấy rằng việc Đảng đưa ra qui định trên hoàn toàn không bóp nghẹt đi cái gọi là tự do sáng tác của văn nghệ sĩ. Vấn đề đa nguyên đa đảng, xã hội dân sự đã có nhiều bài viết đề cập, nó không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện tại. Việt Nam cũng không có các tiền đề về chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hóa cho việc thực hiện đa nguyên, xã hội dân sự theo hình mẫu phương Tây. Không cần bàn tới vấn đề đó thì những văn nghệ sĩ vẫn được tự do sáng tác, vẫn có nhiều tác phẩm hay.

Thứ hai, việc phấn đấu vào Đảng là một vinh dự lớn lao của các văn nghệ sĩ, để họ có điều kiện công hiến nhiều hơn cho Đảng, cho đất nước. Vậy mà Nguyễn Đình Cống lại xúi bẩy rằng đừng vào Đảng, thế có phải là đề nghị ngu không.

Chưa hết, với những văn nghệ sĩ trong Đảng, Nguyễn Đình Cống lại xúi bẩy bỏ Đảng. Đó là một mẹo ngu nữa của Nguyễn Đình Cống. Chẳng ai muốn đi theo vết xe đổ của Cống, chẳng ai muốn mình từ bỏ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng để phấn đấu, hi sinh cho lợi ích đất nước. Chỉ những kẻ suy thoái như Cống mới bỏ Đảng, để lại bao nhiêu tai tiếng mà gột rửa mấy đời cũng không hết được.

Thế nên mới nói, Cống bày mẹo cho các văn nghệ sĩ nhưng có thể thấy mẹo của Cống ngu như thế nào.

Sẽ chẳng ai nghe theo lời xúi đểu của Cống đâu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét