Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành tình cảm sâu sắc đối với Phụ nữ, Người nói: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Vị trí, vai trò to lớn của phụ nữ trong xã hội đã được khẳng định: "Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa." Đây là quan điểm tiến bộ và xuất sắc của Hồ Chí Minh đã giải phóng Phụ nữ trở thành lực lượng làm chủ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.


Trong suốt chặng đường xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo xây dựng "xã hội bình quyền" đưa vị thế của Phụ nữ bình đẳng trong xã hội. Hội liên hiệp Phụ nữ ra đời và mang dấu ấn ghi nhớ trong các phong trào thi đua tiêu biểu như: "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... Từ đây việc chăm lo, bảo vệ, tập hợp, vận động phụ nữ phát huy vai trò, thế mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta kính chúc các Bà, Mẹ, chị em mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục phát huy tinh thần cao độ, khát vọng vươn lên, tạo khí thế mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 8 chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảng đang" mà Bác Hồ trao tặng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét