Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

TP. HCM những ngày này

Những năm 198x, kinh tế còn khó khăn nên anh em gặp nhau hay chào bằng câu: “Ê! Ăn cơm chưa?”


Những năm 199x, đời sống khá hơn nên ai cũng có xe máy, xe đạp anh em gặp nhau hay chào bằng câu: “Ê! Đi đâu đó?”
Những năm 200x, kinh tế đi lên nên anh em gặp nhau hay chào bằng câu: “Ê! Dạo này làm ăn sao rồi?”
Những năm 201x, nhậu nhẹt, ăn ngon thường xuyên nên anh em gặp nhau hay chào bằng câu: “Ê! Dạo này có vẻ phát tướng nhỉ?”
Năm 2021… “Ê! Tiêm chưa? Sốt không? Tiêm được mấy mũi rồi mày?”
Nguyen Khanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét