Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

HÃY TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN

Trên mạng xã hội, các thế lực thù địch ra rả tuyên truyền, xuyên tạc rằng cộng sản thế nọ, thế kia. Nào là độc ác, độc tài, không có tự do ngôn luận, không có tự do dân chủ. Xin thưa, chúng chỉ là những con vẹt, những con vẹt không hơn không kém vì bản thân chúng chỉ là loài nhai lại, nhại lại chứ không hề có một chút hiểu biết nào về cộng sản.


Để tôi nói cho mà nghe:
- Những người cộng sản Việt Nam, trước tiên họ đấu tranh cho một Việt Nam hòa bình, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng đến nay họ vẫn làm tốt điều ấy.
- Những người cộng sản họ không đứng ngoài dân tộc, họ chỉ là giai cấp tiên phong đoàn kết với các giai tầng khác để xây dựng một đất nước hòa bình, dân chủ, công bằng và văn minh. Minh chứng cho điều ấy, Việt Nam hiện nay đã và sẽ là một nền kinh tế phát triển năng động hấp dẫn nhất thế giới.
- Những người cộng sản họ đấu tranh cho một xã hội công bằng, phấn đấu không còn áp bức, bóc lột giữa người với người, giữa giai cấp này với giai cấp khác, con người sống với nhau tình nghĩa hơn, nhân văn hơn, yêu thương nhau hơn và được chia sẻ đều lợi ích theo sự đóng góp của mỗi người, một dẫn chứng rất cụ thể là trong khó khăn, dịch bệnh họ đã thể hiện rõ bản lĩnh và làm rất tốt điều đó.
- Những người cộng sản họ đấu tranh để 54 dân tộc luôn chung sống vui vẻ, hòa đồng, đều chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không có một dân tộc nào là thượng đẳng, mọi người không phân biệt đều có khả năng, có cơ hội, có môi trường tốt nhất để khẳng định mình.
- Những người cộng sản đấu tranh để xây dựng một đất nước có nền văn hóa được kết hợp từ những giá trị nền tảng của truyền thống và tiếp thu những tinh thúy của nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa của dân tộc.
- Những người cộng sản là những người yêu hòa bình, họ mong muốn một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, chết chóc. Nhưng họ cũng là những người vô cùng dũng cảm sẵn sàng chết để giành lại hòa bình cho đất nước, quê hương của họ.
..........
Còn rất nhiều những điều tốt đẹp về những người cộng sản mà chưa thể kể hết. Nhưng tựu chung lại đó là, nếu bạn là một người cộng sản thì hãy tự hào về điều đó. Những ai chưa là cộng sản thì hãy phấn đấu vì điều đó vì lý tưởng cộng sản luôn đẹp. Hướng tới cái đẹp là quy luật tất yếu và nó là chân lý của cuộc đời mỗi con người./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét