Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN MỘT LỊCH SỬ VĨ ĐẠI

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến cứu quốc của Nhân dân Việt Nam. Cách đây 47 năm, từ ngày 26-30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh – chiến dịch quyết chiến chiến lược lớn nhất của quân và dân ta đánh vào trung tâm đầu não của chính quyền, quân đội Nguỵ ở Sài Gòn – Gia Định và các vùng phụ cận, đã kết thúc thắng lợi.

Từ đó, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, từ đây, lập lại hòa bình và thống nhất đất nước, Đảng và Nhân dân ta tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc cuộc đổi mới hơn 35 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử.
Đến nay, sau gần 50 năm, tôi rất bức xúc khi vẫn còn bắt gặp đây đó trên mạng vẫn còn những bài viết cố tình xuyên tạc, bẻ cong sự thật, phủ nhận cả kỳ tích lịch sử vĩ đại của dân tộc mà cả thế giới thừa nhận. Một số kẻ cố tình khoét sâu những vết thương chiến tranh, chia rẽ đoàn kết dân tộc, đưa ra các luận điệu “bổn cũ soạn lại”, quy kết ngụy biện lịch sử bởi những động cơ, mưu đồ chống đối, phá hoại. Chúng vẫn lợi dụng dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 để tiếp tục tô vẽ thêu dệt “ngày quốc hận”, “tháng tư đen”, đòi vinh danh chế độ tay sai “Việt Nam Cộng hòa”…; tiếp tục truyền bá trên mạng xã hội những quan điểm sai trái coi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta “thực chất chỉ là nội chiến nam bắc”, là “chiến tranh ý thức hệ”, vẽ ra những “cuộc trốn chạy bằng chân”… (Viettan, RFA…)
Một số bài viết cố tình mổ xẻ một vài tiểu tiết để xuyên tạc bản chất sự kiện lịch sử “kiểu như Mạc Văn Trang hỏi chuyện đạo diễn Phạm Việt Tùng” (baotiengdan). Một vài chi tiết lịch sử có thể được kể lại dưới dạng này hay kiểu khác tùy vào góc nhìn nhận định, nhưng bản chất lịch sử của sự kiện thì chỉ có một. Những gì diễn ra trong ngày 30/4 cũng được kể lại dù góc nhìn của phóng viên hay người trong cuộc thì vẫn không thay đổi được bản chất sự kiện 30/4/1975 là thời điểm đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, và công lao đó thuộc về toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Ý đồ những luận điệu sai trái nhằm cổ xúy cách nhìn lệch lạc, cho rằng chiến thắng 30/4/1975 có cái giá phải trả quá đắt, làm chậm phát triển đất nước, rồi vu cáo việc một số nhóm người tị nạn cả những năm của thập kỷ 80 là “đi tìm tự do” là do “chế độ độc tài cộng sản”… Từ đó, các đối tượng hướng lái vấn đề, xóa nhòa mục đích, tính chất, bản chất sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, phủ nhận chiến thắng của Nhân dân ta, phủ nhận con đường cách mạng mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và kiên trì thực hiện để có được thành quả, cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày hôm nay.
Sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn hay chính thể “Việt Nam cộng hòa” trên thực tế lịch sử là tất yếu. Thực tế, có những người “bên kia chiến tuyến” trước đây không ủng hộ cách mạng do chưa nhận thức đúng về sự nghiệp cách mạng và các sự kiện, chiến công lịch sử bảo vệ Tổ quốc, nay đã thừa nhận những sai lầm của họ và ghi nhận chiến thắng vĩ đại của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thừa nhận lẽ phải và con đường đúng đắn của cách mạng Việt Nam do Đảng và Nhân dân Việt Nam lựa chọn. Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng Việt Nam cộng hòa đã thẳng thắn khẳng định, việc thống nhất đất nước là trách nhiệm của mỗi người con của dân tộc, những người anh em phía bên kia (những người cộng sản) đã làm nên lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi, ai đó không thể nói “phục quốc” bởi Nhân dân Việt Nam đã làm chủ vận mệnh của mình, nước Việt Nam đã về tay Nhân dân Việt Nam, cớ gì mà một vài kẻ vong quốc lại đòi phục quốc?
Đại thắng mùa Xuân 1975, là thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất – một kỳ tích lịch sử vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX – kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc kể từ Cách mạng tháng Tám 1945. Thắng lợi vĩ đại đó thuộc về công lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy mưu lược, trí tuệ, tổ chức sáng tạo của Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh, quân và dân cả nước đã anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh, đoàn kết, đùm bọc, chở che. Đây là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn – của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước, đánh dấu một mốc son chói lọi, viết tiếp trang sử hào hùng trong chặng đường dựng nước và giữ nước qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. Chiến thắng vĩ đại này cũng đóng góp to lớn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc và dân chủ tiến bộ trên thế giới, về một dân tộc nhỏ có thể thắng những thực dân, đế quốc to khi có chính nghĩa và được sự ủng hộ giúp đỡ quốc tế.
Nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, không bao giờ muốn chiến tranh. Nhưng khi cần thiết phải bảo vệ Tổ quốc, giành và giữ nền độc lập tự do dân tộc thì “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “còn cái lai quần cũng đánh”… Các thế hệ cha anh đã không quản ngại cống hiến máu xương, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để hiện thực hóa khát vọng độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho toàn thể đồng bào, xây dựng và phát triển đất nước cường thịnh…
Đó là sự thật, là chân lý, không ai có thể phủ nhận, bẻ cong…/.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét