Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

CU BA MỘT TÌNH BẠN BỀN VỮNG

Nhắc tới Cuba là nhắc tới một tình bạn, tình anh em hữu nghị cộng sản vô tư trong sáng, một mối quan hệ tương trợ lẫn nhau không vụ lợi giữa Đảng và dân dân hai nước Việt Nam - Cuba.
CU BA MỘT TÌNH BẠN BỀN VỮNG
Có thể nói trong những năm kháng chiến Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, nhưng lại nhận được sự giúp đỡ chí tình từ một đất nước cách chúng ta nửa bán cầu, đó là Cuba, chúng ta được trợ giúp trên tất cả mọi mặt. Đó là ân nghĩa khó có thể trả hết được.

Hòa bình lập lại, Việt Nam được dỡ bỏ cấm vận vươn lên mạnh mẽ hòa nhập với thế giới, vị thế của Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh... Thì người anh em Cuba vẫn bị cấm vận khó khăn đủ thứ.


Trước những tình cảm quý báu thời chiến ấy, thời bình này Việt Nam đang tích cực, nỗ lực không ngừng trợ giúp lại người anh em Cuba.

- Tháng 4/2018 trong chuyến thăm Cuba Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố xóa nợ cho Cuba.

- Việt Nam cũng là nước tích cực nhất kêu gọi dỡ bỏ cấm vận cho Cuba.

- Việt Nam là đồng minh chính trị, kinh tế của Cuba và thương mại song phương trên các lĩnh vực lúa gạo, dệt may, điện tử, cà phê...

- Việt Nam đang tích cực giúp đỡ Cuba phát triển nông nghiệp và trồng cây công nghiệp, giúp nước bạn phát triển hơn nữa nền nông nghiệp, tận dụng được những lợi thế sẵn có của mình.

- Việt Nam giúp đỡ Cuba phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Việt Nam đảm bảo cung cấp gạo ổn định cho Cuba. Thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào Cuba, thúc đẩy phát triển ICT, mạng và 4G thông qua tập đoàn quân đội Viettel.

- Trong những tháng dịch bệnh Việt Nam trợ giúp 5000 tấn gạo các nhu yếu phẩm cho chính phủ và nhân dân Cuba anh em....

Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ hết mình nếu Cuba cần. Đó chính là những việc Đảng và nhà nước ta đang làm đối với đảng và chính phủ anh em Cuba... Còn đất rất nhiều những điều nữa không thể kể hết được, đó chính là minh chứng cho sự tương trợ, tương thân, tương ái, làm keo sơn bền vững hơn mối quan hệ giữa hai nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét