Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

ĐÃ RẮP TÂM CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC THÌ ĐỪNG NGỘ NHẬN MÌNH LÀ "MỘT PHẦN DÂN TỘC" !

Mới đây, đài phản động VOA hải ngoại đưa bài viết quảng bá cái Trung tâm chống cộng Thúy Nga paris đến Thái Lan biểu diễn có đá sang mấy từ đại loại những người chối bỏ Tổ quốc trước năm 1975 là "một phần dân tộc bị tách rời". Thực ra mấy anh chị đã chống phá Tổ quốc thì ngoài ăn hại ra các anh chị VOA làm được gì cho Tổ quốc mà xưng danh là "một phần dân tộc bị tách rời"?
Nói mà không biết ngưỡng cái miệng. Trước năm 1975, Mỹ ngụy cố tình chia rẽ Bắc - Nam mà chính ông bà hoặc cha mẹ của họ đã cấu kết với Mỹ giày xéo miền Nam, phải hơn 20 năm đất nước mới giải phóng, thống nhất. Hàng triệu đồng bào chiến sĩ phải hi sinh thì đất nước mới vẹn toàn.

Trong cái lớp lỗi lầm, chối bỏ Tổ quốc ra đi thì cũng đã có hàng triệu người Việt hải ngoại hối lỗi trở về với đất nước, trở thành công dân tốt góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh như hôm nay, họ mới xứng đáng là "một phần dân tộc và dân tộc Việt Nam không bao giờ bỏ rơi những con người lầm đường biết hối lỗi để trở về với chính nghĩa dân tộc. Còn lại một nhúm suốt ngày ôm dẻ vàng chống phá, bỉ bôi Tổ quốc mà chính cái Trung tâm Thúy Nga Paris của các vị trong đó có Nguyễn Ngọc Ngạn là một trung tâm chống cộng, truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy khét tiếng từ xưa đến nay thì ai gọi các vị là "một phần dân tộc"? Có chăng, các vị chỉ là một "bộ tộc" của Mỹ nói tiếng Việt thôi, đừng ngộ nhận!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét