Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

NÓI VỚI NGƯỜI NƯỚC KHÁC...

Chúng tôi không chọn phe, chúng tôi chọn lẽ phải! Đó là một khẳng định nhất quán của lãnh đạo đất nước tôi!
Và các bạn thấy rồi đấy, để hiện thực hóa chủ trương đó, lãnh đạo đất nước chúng tôi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia trên thế giới.
Lãnh đạo chúng tôi cũng đã dành nghi thức rất trọng thị khi tiếp các quốc gia diện tích rất nhỏ, dân số dưới 100,000 người đến thăm đất nước tôi, ví dụ Nauru( 12,000 người), Palau( 19,000 người), như khi tiếp các cường quốc Trung Quốc, Mỹ, Nga...
Trong các buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao, khi các bạn hỏi Việt Nam về các vấn đề quốc tế, các cuộc xung đột hay chiến tranh... Chúng tôi vẫn trước sau như một với quan điểm:" Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối loại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia."

Điều này được hiểu theo ý nào là tùy vào các bạn, hoặc là các bạn cố chấp không thèm hiểu mà cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó cũng là tùy vào các bạn. Còn chúng tôi luôn khẳng định:" Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình đối thoại, tìm kiểm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới".
Có thể các bạn sẽ bảo chúng tôi là" nhạc nào cũng nhảy", ấy cũng là quyền của các bạn. Dân tộc chúng tôi đã trải qua quá nhiều mất mát đau thương do chiến tranh. Đất nước chúng tôi đã phải tan hoang vì bom đạn của Mỹ của Pháp và cả của Trung Quốc đem đến. Và giờ đây cái người dân nước tôi cần là hòa bình, là độc lập, chứ không phải dăm ba cái" dân chủ, nhân quyền" theo tiêu chuẩn của các bạn!
Chúng tôi sẽ không chọn phe, chúng tôi chọn lẽ phải. Hãy quan sát các chuyến đi của lãnh đạo nước tôi, bạn sẽ thấy rõ điều này!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét