Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

TÊN CÁC ĐẢO THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA!


Quần đảo Trường Sa có hàng trăm đảo nổi và đảo chìm, hiện nay Việt Nam đang quản lý 21 đảo (33 điểm đóng quân) gồm 9 đảo nổi và 12 đảo chìm. Để giúp mọi người dễ nhớ tên các đảo tôi soạn thành bài thơ lục bát để mọi người tham khảo.

Nhiều người chưa thuộc hết tên
Đảo chìm, đảo nổi cho nên hay nhầm
Đảo chìm còn gọi Đá ngầm
Nước lên đảo ngập, như trầm mình thôi!
Đảo nổi thì đã rõ rồi
Nước lên như mảng bè trôi xa mờ
Vào gần trông thật nên thơ
Cây xanh che phủ, nhấp nhô mái nhà.
Thưa rằng Quần đảo Trường Sa
Có 9 đảo nổi, chìm là 12
Tôi xin tóm tắt thành bài
Tên 21 đảo để ai cũng tường!
9 ĐẢO NỔI
Trường Sa thị trấn mến thương
Là đảo lớn nhất có đường tầu bay
Song Tử Tây lớn thứ hai
Nam Yết không rộng, nhưng dài, thứ ba.
Sinh Tồn gần với Sơn Ca
Sinh Tồn Đông tiếp theo là Phan Vinh
Trường Sa Đông nhỏ mà xinh
Phía Nam có mỗi một mình An Bang.
12 ĐẢO CHÌM
Phía Bắc có đảo Đá Nam
Đá Lớn 3 điểm luồng làm khá to
Tầu vào neo đậu trong hồ
Mặc cho bão lớn sóng to thế nào.
Đá Thị, Cô Lin, Len Đao
Mỗi đảo một điểm thảo nào giống nhau
Tốc Tan ba điểm từ đầu
Hồ to, luồng rộng tầu vào tự do.
Núi Le hai điểm có hồ
Nhưng luồng chưa có để cho tầu vào
Tiên Nữ tên đẹp làm sao
Nằm xa bờ nhất, ngọn sào phía đông.
Đá Tây bạn có biết không
Nơi Bộ Thủy Sản nuôi trồng cá tôm
Cùng 3 điểm đảo sớm hôm
Tầu bè qua lại vui hơn ở bờ.
Đá Đông tròn rộng, có hồ
Nhưng luồng hơi hẹp, ra vô hơi phiền
Thuyền Chài ai đã đặt tên
Hình như tại giống con thuyền hay chăng!
Còn một đảo nữa thưa rằng
Là đảo Đá Lát ở đằng phía Tây
Từ bờ ra tới đảo này
Tầu ra thăm đảo, một ngày tới nơi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét