Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

TƯ NHÂN HOÁ!

Mấy năm nay, báo chí luôn kêu gào tư nhân hoá hết các ngành thiết yếu: xoá độc quyền sách giáo khoa, xoá độc quyền xăng dầu, xoá độc quyền ngành điện. Tất nhiên, nó không chỉ đơn thuần là những cái đầu nghĩ ngắn, mà nhiều khi, nó là kết quả sau những lần đi đêm giữa nhà báo và doanh nghiệp. Và đứng sau những bài báo này không ai khác là doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị phần ngành điện, xăng dầu.

Nếu tư nhân hoá ngành điện, liệu đơn vị nào có thể làm đường điện 220 Kv ra tận đảo Phú Quốc, khi mà kinh phí bỏ ra phải vài chục năm mới hoàn vốn. Ai làm điện cho vùng núi, vùng xa xôi hẻo lánh.
Nếu tư nhân hoàn toàn xăng dầu, ai sẽ bán xăng cho người dân những lúc bất ổn, giá cả bếp bênh, khủng hoảng năng lượng.
Vì cơ bản, tư nhân hoá là lãi họ làm, không lãi họ dừng như các cây xăng mấy ngày qua. Đến lúc đó, chẳng ai có thể khóc hộ anh chị nữa đâu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét