Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

ANH MẠC VĂN TRANG LẠI ẢO TƯỞNG "SỨC MẠNH"

Anh Mạc Văn Trang lại đang ảo tưởng sức mạnh. Anh đang đòi VTV phải công khai xinh lỗi anh vì trong năm 2021, VTV đã 3 lần chỉ mặt, đặt tên anh.

Xin lỗi anh, anh già mà không chịu để đức cho con cháu thì đương nhiên người ta khinh thường anh là lẽ đương nhiên. Với cái tư tưởng "trở cờ" và những việc anh làm thời gian qua thì người ta còn muốn đưa anh đi "bóc lịch" nữa kìa. Vì anh ăn cơm Đảng, mặc áo dân mà anh lại đổ đốn, di ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Anh có tử tế gì đâu mà đòi xin lỗi...
Nếu có một lời xin lỗi ở đây, thì người nói câu đó phải là anh đó anh Mạc Văn Trang ạ. Người xưa đã dạy: "Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Anh học cao thì anh phải biết trông vào đó mà răn mình, sửa mình cho con cháu, dòng tộc đỡ xấu hổ về

0 nhận xét:

Đăng nhận xét