Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

GIÁ TRỊ CỦA HOÀ BÌNH

Người dân Myanmar bắt đầu không nắm được gốc rễ con bài kích động bạo loạn của phương Tây để dịu bớt cái đầu, quay lại đập phá nhà xưởng, công trình, kiến trúc mà bao thế hệ cha sinh mẹ đẻ mình xây dựng. Đây là hình ảnh chúng đốt một công ty hóa dầu nước ngoài mà ở đó hàng vạn công nhân lao động đang sống bằng lương từ công ty ấy. Không biết là của ai, Á hay Âu, Mỹ hay Trung nhưng rõ ràng Myanmar đang mất dần kiểm soát như Tunisia cách đây 10 năm.
Chúng ta khẳng định “Tự do, hạnh phúc, bình yên không bao giờ miễn phí” và càng thấy trân trọng biết bao cái giá của hòa bình, độc lập và phát triển ngày hôm nay mà dân tộc Việt Nam ta đã phải trải qua bao hy sinh, mất mát để giành lấy.


Nhìn Myanmar chúng ta cần tỉnh táo trước chiêu bài dân chủ, nhân quyền... của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Việt Nam hiện nay. Từ đại dịch Covid mới thấy Đảng, Nhà nước luôn đặt sự bình an, tính mạng của người dân lên trên hết, cho thấy sự ưu việt của chế độ CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lòng yêu nước, sự đoàn kết đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét