Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất (tháng 11/1981), ngay sau khi tuyên bố thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" để định hướng cho mọi hoạt động của mình.
ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC:
Được truyền bá vào nước ta từ rất sớm, với những giáo lý minh triết, nhân văn, từ bi, trí tuệ.. Phật giáo đã sớm hòa quyện vào thành một với dân tộc Việt; góp phần hình thành, nuôi dưỡng, vun bồi những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Luôn thể hiện tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân. Khi đất nước lâm nguy, Phật giáo đã cùng cả dân tộc đứng lên đánh đuổi ngoại xâm "Cởi áo cà sa khoác chiến bào/Xả thân vì nước diệt binh đao". Khi đất nước hòa bình, Phật giáo tiếp tục hoằng dương Phật pháp, đem các giá trị đạo đức tốt đẹp, tinh thần từ bi, nhân ái, trí tuệ giúp cho xã hội được ổn định.


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI:
Với những giá trị tốt đẹp chung, đều hướng tới mục đích mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, Phật giáo Việt Nam luôn ủng hộ cách mạng, ủng hộ con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm cũng như xây dựng, phát triển đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Hơn 40 năm qua, phát huy những giá trị truyền thống quý báu đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn lãnh đạo, hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử tu tập, thực hành theo chính pháp cửa Đức Phật; đem chính pháp, từ bi, trí tuệ nhập thế giúp dân, giúp nước; gìn giữ, vun bồi những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần xây dựng thế giới hòa bình, an lạc, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét