Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

KHI TRỨNG ĐÒI KHÔN HƠN VỊT!

Ngay sau khi Hà Nội ra chính sách "thí điểm cách ly F1 ở nhà", anh em báo chí, trong đó đi đầu là báo Tuổi trẻ lập tức chĩa vào đả kích chính sách này, cho rằng "mới mẻ gì mà thí điểm", cho rằng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương đã làm từ lâu, việc gì Hà Nội phải thí điểm, rồi quay sang chê trách "Hà Nội chuyển động chậm" trong chống dịch.


Tất nhiên, việc anh em đem Hà Nội so với TP Hồ Chí Minh, Bình Dương là tôi đủ hiểu trình độ cũng như khả năng tư duy của anh em đến đâu rồi. Thưa các "chuyên gia chống dịch online", việc TP Hồ Chí Minh, Bình Dương phải cách ly F1, thậm chí cả F0 ở nhà là do dịch bệnh thời điểm đó đã lây nhiễm quá nhanh, các cơ sở thu dung, cách ly tập trung đã quá tải, người ta chẳng còn sức để cứu chữa F0 chứ đừng nói cách ly F1, F2. Trong một không khí vỡ trận như vậy, cho F0 hay F1 ở nhà điều trị, chỉ chữa trị ca F0 nặng là điều đương nhiên.
Trong khi đó, Hà Nội hiện nay với tâm thế khác. 100% người dân từ 18 tuổi đã được tiêm 1 mũi, gần 50% đã tiêm xong 2 mũi, số lượng ca nhiễm vẫn ở mức xung quanh 200 ca/1 ngày nên mọi vấn đề vẫn trong tầm kiểm soát, vẫn còn điều kiện để lựa chọn.
Cách ly F1 ở nhà thì cả người nhà và cơ sở cách ly đều đỡ vất vả, nhưng những người khổ nhất là cán bộ chính quyền tham gia chống dịch, bệnh viện. Vì sao ư, đơn giản vì ý thức của người dân còn hạn chế, nhiều người tự tin rằng mình tiêm 2 mũi nên không chịu cách ly theo quy định mà đi lại, tiếp xúc với người khác như bình thường, và rồi khi họ trở thành F0 thì kéo theo đó là cả một tá F0 khác. Không hiếm trường hợp như vậy đã xảy ra. Anh em hào sảng là minh chứng rõ nét nhất cho chủ nghĩa dân túy "tin vào ý thức người dân" để lại hậu quả như thế nào.
Chính vì vậy, phải thí điểm để đánh giá xem hiệu quả của chính sách cách ly F1 ở nhà như thế nào, có hiệu quả hay không, ý thức người dân có tốt không rồi mới nhân rộng mô hình này. Mọi chính sách chống dịch phải thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả và quan trọng, phù hợp với tình hình địa phương nhất là giữ được tính mạng của nhân dân - chứ không phải là áp dụng máy móc từ tỉnh này sang tính khác.
Hà Nội từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc trên và thực tế cho thấy, xét về tính phức tạp và mật độ dân cư, Hà Nội vẫn là địa phương làm tốt nhất liên quan đến việc phòng chống dịch.
Còn với anh em báo chí, mong anh em sống đúng với lương tâm nghề nghiệp, bỏ bớt tính cà khịa và chọc ngoáy, ngồi ngẫm nghĩ xem mình đóng góp gì cho đất nước rồi lên mới lên bài.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét