Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC DỰ PHIÊN THẢO LUẬN CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2021

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, sáng 8/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét